CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Uniohjaus yksilötyössä -koulutus osana ohjaustoiminnan opintoja

Ohjaustoiminnan opinnoiltani olen tullut hakemaan luovia, terapeuttisia ja toiminnallisia työkaluja siihen, että voin työssäni ohjata ihmistä kuulemaan omaa itseään ja vahvistamaan voimavarojaan,  mahdollisuuksiaan ja itsetuntemustaan erilaisen toiminnan kautta tapahtuvan itsetutkiskelun avulla. Nykyaikana yksilön omat tarpeet ja toiveet jäävät itseltä usein kuulematta, ja ihminen elää  joskus pinnallista ja tyytymätöntä, monesti hajanaistakin elämää ulkoisten odotusten sanelemana. Kun löytää oman tapansa elää ja toimia ulkoistenkin vaatimusten täyttämässä maailmassa, elämästä tulee ehjempää, mielekkäämpää ja antoisampaa.

Ohjaustoiminnan koulutusohjelman tarjoamien opintojen lisäksi kävin keväällä 2011 Uniohjaus yksilötyössä-koulutuksen Helsingissä. Koulutus on osa Anne Lindholm-Kärjen luomaa rekisteröityä koulutuskokonaisuutta, joka muodostuu Uniryhmäohjaajakoulutuksesta sekä Uniohjaus yksilötyössä-koulutuksesta. Molemmat suoritettuaan saa oikeuden käyttää Uniohjaaja®-nimikettä.

Unityöskentely on yksi tapa kuulla alitajuisia tarpeitaan, tunteitaan ja toiveitaan sekä löytää suunta kohti omannäköistä elämää. Uniohjauksessa unia ei koskaan tulkita toisen puolesta, vaan autetaan ohjattavaa ymmärtämään, mitä hän itse sisimmässään haluaa itselleen kertoa. Ohjaaja tukee tätä voimaantumisprosessia tarjoamalla ohjattavalleen keinoja ja apuvälineitä ymmärtää omaa untaan.

Anne Lindholm-Kärjen koulutuksessa me koulutettavat saimme teoriatietoa unityöskentelystä sekä työskentelimme pienryhmässä kokemuksellisesti omien uniemme parissa harjoitellen erilaisia unityöskentelyn menetelmiä. Lisäksi harjoittelimme koulutuspäivien välillä yksilöuniohjausta ulkopuolisten asiakkaiden kanssa. Harjoittelukokemuksiamme kävimme koulutuksen aikana läpi työnohjauksellisesti. Sekä omat että muiden kokemukset uniohjauksesta antoivat paljon aineksia tulevaan työhön.

Koulutuksen myötä tunnen pystyväni yhdistämään uniohjauksen antia muuhun työskentelyyn, sekä käyttämään uniohjauksen apuna muita toiminnallisia menetelmiä, mitkä tulevat opintojen myötä minulle yhä tutummaksi. Ohjaustoiminnan opintojen aikana pyrin hankkimaan itselleni kokemuksellisen paketin aineksia, joiden avulla voin tehdä sellaista ohjaustyötä, missä saan käyttää monenlaisia terapeuttistavoitteisia työtapoja. Ohjaustoiminnan artenomin työ ei ole terapiaa, kuten ei ole myöskään uniohjaajan työ. Itselleni sopii juuri tällainen ohjauksellinen työtapa, mikä pitää sisällään terapeuttisia elementtejä. Niin uniohjaajakoulutus, kuin moni amk-koulutuksen myötä saatu opintokokonaisuus on ollut merkittävä sekä oman sisäisen kasvun kannalta, että ohjaajana kehittymisen kannalta. Mielestäni näitä kahta asiaa ei voikaan erottaa toisistaan, teemmehän työtä, jossa keskeinen työväline on oma persoonamme.

Lisätietoja Uniohjaajakoulutuksesta ja unityöskentelystä:
www.uniohjaaja.fi    
www.annelindholm-karki.fi

Teksti ja kuvat:

Katja Villanen-Juvakka,
ohjaustoiminnan artenomi (AMK) -aikuisopiskelija

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013