CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Tarinat tunteiden tulkkina

Satujen voimalla pääsee eroon vaikeista tunteista

Tarinoita kertomalla lapsi pystyy etäännyttämään vaikeita tunteitaan ja käsittelemään niitä uudella tavalla. Kun lasta sadutetaan, hän pääsee itse keksimään ja kertomaan satuja. Metaforien kautta lapsen kanssa voidaan käsitellä kipeitäkin asioita, kuten kiusaamista.

Satujen ja myyttien avulla lapsen kanssa voi miettiä esimerkiksi vaihtoehtoisia ratkaisukeinoja erilaisiin ongelmatilanteisiin. Tarinoiden kertominen ja muut draamalliset menetelmät kasvattavat lasta eettiseen pohdintaan. Ne ovat osoittautuneet onnistuneeksi tavaksi edistää mm. maahanmuuttajien kotoutumista ja lasten kasvatusta monikulttuurisuuteen.

Sadutuksessa hiljaiset lapset saavat äänensä kuuluville ja puheliaat puolestaan kiinnostuvat kuuntelemisesta. Tietoisuus eri kulttuureista ja elintavoista syvenee, jos sadutuksen aiheena ovat esimerkiksi kansansadut, todetaan uutuusteoksessa Tarinat tunteiden tulkkina – toiminnallisia ideoita satujen ja draaman maailmasta (PS-kustannus, 2011). Teoksen kirjoittaja Riika Kotka on koonnut kirjaan harjoituksia, joiden avulla draamatyöskentelystä voi saada rohkeutta tunnistaa erilaisia tunteita.

 

Tiedote: PS-kustannus

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013