CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Positiivinen palaute vaikuttaa opiskelumotivaatioon
Jenna Toivonen ja Sanni Poutala ovat tutkineet Hämeen ammattikorkeakoulun ohjaustoiminnan koulutusohjelman toisen vuoden opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja palautteen vaikutusta siihen. Aihe on tutkimuksen tekijöiden mielestä ajankohtainen, kiinnostava ja hyödyllinen. Tutkimusaineisto on kerätty alkuvuodesta 2011 kyselytutkimuksen avulla.

Tutkimus osoittaa, että palautteen saamisella on vaikutusta opiskelumotivaatioon ja että palautteen saaminen on tärkeä osa opiskelua. Erityisesti positiivinen, perusteltu ja kannustava palaute lisää motivaatiota. Opiskelumotivaatiota voi lannistaa muun muassa se, ettei palautetta saa lainkaan, se ei ole perusteltua eikä ajankohtaista tai se ei vastaa  opiskelijan omia odotuksia. Tuloksista selviää myös, että kyselyyn vastanneiden vuonna 2009 aloittaneiden opiskelijoiden mielestä opettajilta saatua palautetta on liian vähän.

Palaute koetaan yksilöllisesti

Jokainen palautteen saaja on yksilö ja kokee palautteen eri tavalla. Palautteen antajan on tärkeä oppia havaitsemaan palautteen saajasta, minkälainen ja millä tavalla annettu palaute hyödyntää palautteen saajaa parhaiten. Tutkimuksessa esitetään Hämeen ammattikorkeakoulun ohjaustoiminnan koulutusohjelman toisen vuoden opiskelijoiden kirjoittamia omakohtaisia kertomuksia tilanteista, joissa palaute on vaikuttanut lannistavasti, sekä tilanteista, joissa palaute on vaikuttanut myönteisesti opiskelumotivaatioon.
 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013