CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Iloa ja voimaa vanhan ajan iltamista

 

Tavoitteena oli myös kehittää iltamatoimintaa myönteisenä kokemuksena, joka antaa perusteita toiminnan kehittämiselle edelleen. Opinnäytetyönä järjestettiin iltamat Lautsian lomakeskuksessa Hauholla 28.10.2011. Iltamiin osallistui eläkeläisiä, jotka olivat osteoporoosiliiton jäseniä sekä virkistyslomalaisia.

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys pohjautui psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen, elämyksellisyyteen ja tapahtuman järjestämiseen. Opinnäytetyössä käytettiin laadullista tutkimusotetta ja tutkimusmenetelmänä teemahaastattelua ja osallistuvaa havainnointia. Valokuvaus oli yksi keskeinen havainnoinnin menetelmä. 

Tutkimustulosten mukaan iltamatoiminta tuotti eläkeläisille mielihyvää, tuki psyykkistä hyvinvointia sekä toimintakykyä ja antoi voimavaroja arjen keskelle. Myös elämyksellisyys tuli hyvin esille, sillä toiminta osoittautui yllätykselliseksi, mieleenpainuvaksi ja toi mieleen muistoja vanhan ajan iltamista. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tämäntyyppinen toiminta vahvistaa psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä. Tämä opinnäytetyö tuottaa perusteluita sille, että iltamamuotoista toimintaa kannattaa toteuttaa ja kehittää lomakeskuksessa. Iltamat vahvistavat toiminnan monipuolisuutta ja tuottavat iloa sekä voimia osallistujien elämään.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013