CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Keskusteleva opastus ja leikkiminen auttavat lasta taiteen kokemisessa
Lapsi oppii taidetta kokonaisvaltaisesti, joten lasta on myös tuettava taiteen kokemisessa kokonaisvaltaisesti. Sidottaessa taiteen ilmiöitä lasten omaan kokemusmaailmaan voidaan synnyttää uusia oivalluksia ja tukea lasten kokonaiskehitystä. Taiteen äärellä vaihdetut ajatukset auttavat lasta ymmärtämään taiteen kokemisen yksilöllistä luonnetta.

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus toteutettiin Naivistit Iittalassa 2010 -näyttelyssä. Eläimellistä menoa! -kierrokset suunnattiin Hämeenlinnan ja sen lähialueiden  varhaiskasvatuskeskuksille. Opastetut kierrokset johdattivat lapset naivistiseen taiteeseen ja erityisesti naivistien tapaan kuvata eläimiä.

Eläimellistä menoa! -kierros sai hyvää palautetta ja samankaltaista toimintaa toivottiin näyttelyltä jatkossakin. Naivistit Iittalassa -näyttely voi osaltaan jatkaa lasten taiteen kokemisen ja taideoppimisen tukemista tarjoamalla opastettuja kierroksia varhaiskasvatuskeskuksille myös tulevaisuudessa.

Ojanen valmistuu artenomiksi (AMK) Hämeen ammattikorkeakoulun ohjaustoiminnan koulutusohjelmasta kesäkuussa 2011.

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013