CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Harju, Virpi. Ovi-korttisarja – asiakastyössä toimivaa korttisarjaa etsimässä. Opinnäyteyö

Virpi Harju, opinnäytetyö YAMK

Opinnäytetyön aineisto kerättiin narratiivispohjaisella päiväkirjamenetelmällä sekä kyselyllä 27 Ovi-korttisarjan koekäyttäjältä. Koekäyttäjät käyttivät Ovi-korttisarjaa vähintään kolmessa asiakastilanteessa ja raportoivat tilanteista ohjeistuksen mukaan. Kysely koostui avoimista kysymyksistä. Kerätty aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla ja soveltuvin osin käytössä oli myös sisällön erittely eli kvantifiointi.

Opinnäytetyön tulokset suodattuivat koekäytössä olleen Ovi-korttisarjan kautta ja perustuivat koekäyttäjien näkemyksiin toimivan korttisarjan ominaisuuksista. Tulokset osoittivat toimivan korttisarjan ominaisuuksien jakautuvan viiteen eri luokkaan. Fyysiset ominaisuudet tarkoittavat esimerkiksi laadukasta materiaalia, riittävää korttimäärää ja korttien pinnoitusta. Korttisarjan kuvien ominaisuudet tarkoittavat muun muassa kuvien laatua ja väriä, kuvien monipuolisuutta sekä kulttuurisitoutuneisuutta. Korttisarjan tunneominaisuudet taas tarkoittavat esimerkiksi tunteiden ja muistojen herättämistä sekä keskustelun syventämistä. Korttisarjan käyttöominaisuudet tarkoittavat muun muassa monipuolisuutta sekä helppokäyttöisyyttä. Korttisarjan lisäosat tarkoittavat esimerkiksi taustatietoja kuvista, numerointia kuvien takana ja säilytyskoteloa kuville.


Opinnäytetyön tulokset kertovat monista yksittäisistä ominaisuuksista asiakastyössä toimivasta korttisarjasta. Erityisesti tuloksissa nousi esiin kuvakorttisarjan monipuolisuuden ja käyttäjien arjen läheisyyden merkitys. Opinnäytetyössä nousi myös esiin kaksi asiakasryhmää, joille Ovi-korttisarja ei sopinut. Ovi-korttisarja vaati abstraktiudessaan enemmän yhteistä kieltä työntekijän ja asiakkaan välillä, kuin mitä autisteilla ja kielitaidottomilla maahanmuuttajilla oli käytössään.

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013