CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Epi Ylinen. Ammattitaidon näytekansio ja valokuva kuntouttavan koulutuksen käytössä. Opinnäytetyö

Epi Ylinen, opinnäytetyö

Opinnäytetyö on tehty Pirkanmaan aikuisopiston vetämässä Mieluisa-hankkeessa, jonka puitteissa luodaan uudenlaista kuntouttavan ammatillisen koulutuksen mallia aikuisille mielenterveyskuntoutujille Pirkanmaan alueella. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin sosiaalirahasto.

Ammattitaidon näytekansion kehittäminen sijoittui tutkimuksellisen kehittämistoiminnan alueelle. Valokuvan käyttöä ammattitaidon näytekansiossa tarkasteltiin kuntouttavana ja hyvinvointia lisäävinä elementteinä, oman osaamisen markkinoinnin välineenä sekä osana ammatillisen työprosessin oppimista.  Opinnäytetyössä  kerättiin tietoa teemahaastattelulla, kyselytutkimuksella ja havainnoimalla.

Ammattitaidon näytekansio ja valokuva kuntouttavan koulutuksen käytössä koettiin merkitykselliseksi ja tarpeelliseksi välineeksi tuoda omaa osaamista esille ammattitutkintotilaisuudessa. Ammattitaidon näytekansiota kannattaa kehittää ja ottaa se osaksi muutakin koulutusta.

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013