CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Niina Kukkola. Hyvän mielen tila. Imatran Palvelukodin oleskelutilan suunnittelu ja toteutus. Opinnäytetyö

Niina Kukkola, opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena oli myös tutkia, millainen merkitys asuinympäristöllä on hyvinvoinnin ja mielenterveyden kannalta ja kuinka tuloksia voitaisiin hyödyntää erilaisissa mielenterveyskuntoutujien hoitoympäristöissä. Tilan suunnittelu pohjasi taustateoriaan ympäristöpsykologiasta, sisustussuunnittelusta, väriterapiasta sekä värien vaikutuksesta hyvinvointiin. Teoriaa sovellettiin mielenterveyssairauksista luettuun kirjallisuustietoon ja skitsofreniasta tehtyihin havaintoihin.

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Imatran palvelukoti Oy ja sisustus toteutettiin sen Valionpuiston asumisyksikköön tammikuussa 2011. Asumisyksikön Mäntylän rakennuksessa, johon sisustus toteutettiin, asuu skitsofreniaa sairastavia pitkäaikaisasukkaita. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelminä käytettiin havainnointia, yksilö- sekä ryhmähaastattelua.

Tutkimuksen tuloksena sisustettiin Mäntylän oleskelutila sekä perusteltiin toteutuksessa tehdyt valinnat ja niihin johtaneet syyt. Sisustettu tila myös dokumentoitiin. Tehdyn tutkimuksen mukaan voidaan päätellä, että hyvällä ja harkitulla sisustussuunnittelulla on positiivinen merkitys mielenterveyskuntoutujan hyvinvointiin. Oikein toteutetulla sisustuksella on mahdollista tukea sosiaalista kanssakäymistä, aktivoida asukkaita kehittämään itseään, luoda asukkaille elämyksiä sekä luoda heille myös mahdollisuus lepoon ja rauhoittumiseen.

Jatkotoimenpiteenä ja kehitysideana voidaan ehdottaa sisustussuunnittelun mahdollisuuksien hyödyntämistä myös muihin mielenterveyskuntoutus ja hoitoympäristöihin.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013