CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Ilon psykologia

”Ihminen on onneton siksi, että hän ei tiedä, että hän on onnellinen.
Tässä se on. Kaikki on hyvin. Oivalsin tämän aivan yhtäkkiä.”
– Fjodor Dostojevski

Tony Dunderfelt on psykologi ja suosittu luennoitsija, joka kirjassaan Ilon psykologia tarkastelee psykologisia tekijöitä ja toimintoja, joiden avulla on mahdollista saavuttaa ilo.  Dunderfelt on kirjoittanut useita tietokirjoja, muun muassa elämänkaaresta, henkilökemioista, intuitiosta ja tunnekouluista.  Ilon psykologia on jatkoa Iisi elämänasenne arkitaidoksi – teokselle, jossa kirjailija pureutui sisäisen rauhallisuuden sisimpään olemukseen. Ilon psykologia- kirjassa sen sijaan käsitellään oman sisäisen valon löytymistä sekä innostuneen ja onnellisen toiminnan psykologiaa. Kirjassaan Dunderfelt on tuonut esille kuinka tärkeää on valjastaa käyttöön kaikki olemassa olevat voimavarat, fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset, jotta henkilö voi saavuttaa todellisen ilon tunteen.

Dunderfelt antaa lukijalle vastauksia kuinka luoda iloa ja onnellisuutta itselleen ja muille sekä miten saada voimaa päästä vaikeiden asioiden yli elämässä vaipumatta masennukseen. Kirjan sisällössä keskitytään puhtaasti psykologisiin keinoihin parantaa omaa olotilaa. Teksti on ytimekästä, helposti ymmärrettävää ja antaa tilaa omille oivalluksille. Lisäksi se tarjoaa käytännön keinoja ja uusia tapoja tulla tietoisemmaksi omasta sisäisestä valosta ja käyttää sitä onnellisemman elämän luomiseen. Vaikka aihealue saattaa kuulostaa raskaalta, on kirjailija pystynyt luomaan siihen kevyen ja mukaansa tempaavan lähestymistavan. Havainnollistaakseen tekstiä on kirjailija taitavasti käyttänyt hyväkseen esimerkkejä, jotka ovat käytännönläheisiä ja helposti sisäistettäviä. Kappaleiden välistä löytyy myös hyödyllisiä harjoituksia, joita tehdessä saa kasvatettua omaa itsetuntemusta ja pysähdyttävä miettimään omaa asennettaan. Itse huomasin nauttivani siitä, että kappaleet olivat lyhyitä, mikä helpotti ja kevensi tunnelmaa kirjaa luettaessa. Dunderfelt on myös viisaasti vastannut kirjassaan lukijalle helposti mieleen nousseisiin kysymyksiin tarjoten niihin vastauksia tai ohjaten lukijaa löytämään oman näkemyksen. Kirja jättää lukijalle sen tuntee kuin olisi käynyt läpi syvällisen matkan minän läpi.

Kirjan viimeisessä kappaleessa Dunderfelt toteaa, ettei Ilon psykologiaan kuulu se, että pitää olla koko ajan ratkiriemukkaan ja naurettavan teennäinen olo. Tarkoitus ei ole peitellä omaa olotilaa eikä väkisin yrittää olla iloinen vaan tunnustella ajankohtaista hetkeä. On tärkeä tiedostaa, että itseltä löytyy keinot, joilla kääntää arkiset ongelmat ja vaikeudet voitoksi. Mielestäni kirjan sisin sanoma kiteytyi erittäin hyvin edellä mainitussa lauseessa, sillä loppuen lopuksi kirjan tavoite ei ole kertaheitolla ratkaista ongelmia vaan luoda pohja omille valinnoillemme. Me itse luomme ne rajat ja valitsemme ne tunteet, joiden kanssa haluamme elää.

 

 

Teksti ja kuva: Maija Mäkäläinen, Ohjaustoiminnan artenomi (AMK) -opiskelija

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013