CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Opiskelijoiden ajatuksia onnellisuudesta

Jokainen on varmasti tuntenut itsensä joskus onnekkaaksi, on saavuttanut jotain itselleen merkittävää elämässään tai välttynyt ikävältä tapahtumalta. Onni merkitsee itselle suotuisien tapahtumien tai tilanteiden kohtaamista ja kokemista. Onni on myös välttyä epämieluisilta tilanteilta ja tapahtumilta.

 


Opiskelijat lähestyivät onnen käsitettä sanaleikin avulla. Opiskelijoita pyydettiin kertomaan ensimmäinen mielikuva onnesta yhdellä sanalla. Useille opiskelijoille onni toi mieleen ilon ja hyvän olon. Onneen liitetään yleensä positiivisia tunnetiloja ja fyysisesti tasapainoinen olo. Onneen liittyy myös monia läheltä piti -tilanteita, joku koki onnellisuuden turvallisuutena ja toinen hyvänä tuurina.  Onnesta onkin olemassa monia perinteikkäitä sananlaskuja ja sanontoja. Hevosenkengän uskotaan tuovan onnea, sen moni meistä oppi jo pienenä lapsena.


Onnellisuus voi olla hetkellistä tai pidempiaikaisia tunnetiloja. Toinen meistä mieltää onnellisuuden hetket lähiajan tapahtumien kontekstiin, kun taas toinen ajattelee onnellisuuden olevan pidempi aikainen tunnetila, jopa kuukausia ja vuosia kestävä ajanjakso. Jokainen meistä on varmasti tuntenut itsensä joskus hyvinkin onnelliseksi. Juuri nämä hetket tuntuvat siltä, että voimme muistaa ne vielä pitkienkin aikojen päästä.
Onnellisuuteen vaikuttavat ihmisen luonteenpiirteet hyvä itsetunto, positiivinen ajattelutapa ja ulospäin suuntautuneisuus. Opiskelijat kokivat, että onnelliseksi voivat tehdä hyvinkin erilaiset asiat.


Moni opiskelija koki tulevansa onnelliseksi toimivista ja läheisistä ihmissuhteista, läheiset ja ystävät ovatkin henkilön jaksamisen, tasapainoisen elämän ja onnellisuuden kannalta merkittäviä asioita. Onnelliseksi voi kuitenkin tulla myös materiasta ja esimerkiksi luonnosta.


Onnellinen voi olla pienistä asioista, joilla voi kuitenkin olla hyvinkin suuri positiivinen vaikutus kokijaan. Opiskelijat olivat onnellisia kauniista ja aurinkoisesta kevätpäivästä, luonnon kauneudesta sekä ihmisten huomaavaisuudesta, asioista, jotka jokainen meistä voi kokea.


Onnellisuuden opiskelijat kokivat myös vapautena tehdä asioita, joista itse pitää ja joita pitää tärkeinä. Onnellisuuteen vaikuttaa, että tiedostaa kykynsä ja vahvuutensa ja pyrkii olemaan onnellinen siitä mitä osaa, eikä murehdi liiaksi omia heikkouksiaan.


Onnellisuutta voidaan pitää yhtenä elämän päämääristä. Se lisää elämän mielekkyyttä ja tekee ihmisestä tasapainoisemman. Jokainen tarvitsee myös hiukan epäonnea muistuttamaan onnellisuuden tärkeydestä. Pienet ja suuret asiat, tavoitteet ja opitut tiedot ja taidot, luonnon rehevyys ja vehreys, läheiset, ystävät ja lemmikit, ympäriltämme löytyy monia asioita, joista voimme olla onnellisia. Ei ole oikeaa tapaa olla onnellinen, vaan jokainen meistä on onnellinen juuri niistä asioista, jotka tuntuvat itsestä hyviltä ja oikeilta.

 

Teksti ja kuvat: Anni Rupponen, ohjaustoiminnan artenomi (AMK) -opiskelija

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013