CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Riikka Leivo. Olokolon omanlainen perehdytyskansio –Perehdytyskansion ulkoasun suunnittelu. Opinnäytetyö

Kansio suunniteltiin asiakaslähtöisen tuotesuunnittelun periaatteita noudattaen. Työelämäyhteytenä oli Hämeenlinnan Sisälähetys Ry:n Päiväkeskus Olokolo, jonka työntekijöille tämä kansio on suunnattu.

Kansion suunnittelun lähtökohtina olivat Päiväkeskus Olokolon työntekijöiden toiveet ja vaatimukset kansion suhteen. Nämä saatiin haastattelun avulla, joka toteutettiin pääaineprojektissa. Suunnittelun tukena kulkivat kirjallisuudesta saadut tuotesuunnittelun perusteet, ohjeet pahvin kanssa työskentelystä ja pahvirunkoisen kansien valmistuksesta sekä teoria voimauttamisesta. Perehdyttämisen käsite avattiin kansion tarkoituksen koskiessa aihetta.

Lopputuloksena suunnittelusta valmistettiin asiakkaiden vaatimuksia ja toiveita vastaava kansio, joka tulee sisältämään Päiväkeskus Olokolon perehdytysmateriaalin. Kansioon tuodut voimauttavat elementit toimivat halutulla tavalla. Kansiosta muodostui iloisen värinen kansio, jonka pystyy sulkemaan. Tällöin sen sisältämä materiaali on suojassa. Kansio itsessään valmistettiin vettä ja hankausta kestävästä kluutista, joten sen pitäisi pysyä ehjänä pitkää. Kansion ohella opinnäytetyön tuloksena syntyivät välilehdet sekä koristeliuskat muovitaskuille.

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013