CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Saana Karikumpu. Tunteesta draamaan - draamasta tunteeseen. draamaprosessin suunnittelu ja toteutus hämeenlinnalaisessa päiväkodissa. saana_karikumpu_opinnaytetyo

Taustateoriassa perehdyttiin draamakasvatukseen erityisesti varhaiskasvatuksessa sekä draamaan tunnetaitojen kehittäjänä. Draamaprosessi koostui kahdeksasta ohjauskerrasta, joiden aikana tehtiin draamaharjoituksia Ruma Ankanpoikanen -satuun pohjautuen, työstettiin sadusta kuunnelma sa-tusävellystekniikkaa käyttäen ja äänitettiin valmistettu kuunnelma. Tutkimusaineisto hankittiin lapsia havainnoimalla sekä päiväkodin henkilökuntaa haastattelemalla.

Lapset innostuivat osallistumaan draamalliseen toimintaan. Kuunnelman työstäminen oli lapsille mielekästä ja prosessin päättäminen valmiiseen kuunnelmaan tärkeää. Draamaprosessi oli kestoltaan kuitenkin liian lyhyt selkeiden tulosten havainnoimiseksi lasten tunnetaitojen kehittymisestä. Tutkimus vaatisi pitkäkestoisemman draamaprosessin ja lasten yksilöllisen havainnoimisen, jotta voitaisiin havaita selkeämpiä tuloksia. Päiväkodin henkilökunta koki draaman käytön hyödyllisenä ja toimivana menetelmänä. Vaikka aiempaa kokemusta ja tietoa draamakasvatuksesta oli vähän, he päättivät jatkossa käyttää draamaa osana kasvatustyötään.

 

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013