CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Unisanakirja
Unia näkevät kaikki, osa myös muistaa aamulla herätessään, mitä unessa tapahtui. Unet ovat yksilöllisiä, jokaisen uneen vaikuttavat mm. muistot, kokemukset ja aistimukset. Unen tulkinta onnistuu parhaiten vain unen näkijältä.
Oman unesi merkityksen selvittämisen voit aloittaa esimerkiksi näiden kokoamieni unitulkintojen avulla:

Erilaisia tapoja liikkua unessa ja niiden tulkintoja:

Ajaminen unessa kuvaa tapaa liikkua elämässä, jos ajat suoralla tiellä kuvaa se mutkatonta elämänvaihetta, kun taas huonokuntoisella tiellä ajaminen päinvastaista.
Hyppääminen kuvastaa rohkeutta ja esteiden ylittämistä. Kuvaa myös tarvetta aloittaa uusi elämä ns. hyppy tuntemattomaan.
Kiipeäminen jyrkällä rinteellä kuvaa elämä raskautta ja vaivalloisuutta. Itse kiipeäminen kuvaa myös ankaraa ponnistelua.
Pakeneminen kuvastaa jonkin asian jättämistä taakse.
Uiminen unessa kuvaa tunne-elämää. Vaivaton uiminen kuvaa tunteiden kanssa tasapainossa oloa, kykyä ilmaista itseään hyvin.

Tulkinnat erilaisista paikoista:

Hissi ja sillä nouseminen tarkoittaa etenemistä uralla ja ratkaisun löytymistä.
Hotelli symbolisoi väli-aikaista asumista, pysähdyspaikkaa, sekä elämänsuunnan miettimistä.
Huone kuvaa persoonallisuuttasi.
Kaupunki kuvastaa sosiaalista ympäristöä, liikkumistapa kaupungissa kuvaa elämän kiireettömyyttä tai kiireellisyyttä (ruuhka).
Saari merkitsee yksinäisyyttä ja eristäytymistä.
Sirkus kuvastaa elämän värikkyyttä.

Eri tilanteita ja niiden tulkintoja:

Eksyminen kuvastaa epätietoisuutta ja päättämättömyyttä valve-elämässä.
Etsiminen unessa kuvastaa tarvetta löytää ratkaisu ongelmaan.
Huutaminen unessa kuvaa ulkopuolisen avun tarvetta ongelman ratkaisuun.
Janoisuus unessa tarkoittaa henkisen elämän kuivuutta tai tiedon janoa.
Juhliminen kuvaa elämän hyviä hetkiä ja iloisia asioita.
Koetilanne kuvastaa tilanteen arvioinnin tarvetta.
Leikkiminen unessa kuvaa sopuisaa ja mutkatonta elämää.
Lentäminen kuvastaa irrottautumista.
Matkustaminen kuvaa muutoksen hakua, mutta myös varsinaista muutosta.
Muuttaminen symbolisoi uteliasta mieltä ja vaihtelunhalua.
Ompeleminen tarkoittaa elämässä olevan asian korjaamista.
Riitely kuvaa sisäistä ristiriitaa.  
Valehteleminen unessa merkitsee jonkin asian salaamista.

 

 

 

 

 

 

 

Erilaisten esineiden tulkintoja:

Juna kuvastaa lähtemistä ja uutta alkua.
Kamera unessa merkitsee tarvetta oman elämän tarkasteluun ulkopuolisen silmin.
Lahjan saaminen unessa kuvaa onnistumista.
Nappi ja napittaminen kuvaa salaamista, puuttuvat napit tarkoittavat pahaa.
Neula kuvastaa paikkaamista ja korjaamista.
Sakset unessa kuvaavat siteiden katkaisemista menneeseen.

Lisää tulkintoja uniin löytyy kattavasti erilaisista unisanakirjoista.

teksti ja kuva: Elisa Halen, ohjaustoiminnan artenomi (AMK) -opiskelija

Lähteet:
Sallamo-Lavi, A. 2009. Uniavain. Keuruu: Otava.
Reid, L. (suomentanut: Mård,T.). 1998. Unimaailman viestit: selvitä nukkuvan mielesi mysteerit. Hämeenlinna: Karisto Oy.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013