CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Kulttuurialalta valmistuville lisää työmahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla

Hyvinvoinnin koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtaja Merja Saarela luennoi 25.11.2010 ohjaustoiminnan opiskelijoille Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimenpideohjelmasta, joka toteutetaan vuosina 2010 - 2014. Ohjelman kolme painopistealuetta ovat

 1. kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä
 2. taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa
 3. työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin.

Ohjelmassa on kaikkiaan 18 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Toimenpide-ehdotukset on jaoteltu lainsäädäntöä, hallintoa ja rahoitusta, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä, tutkimuksen ja tietopohjan lisäämistä, koulutusta ja tiedon levittämistä koskeviin ehdotuksiin.

Toimenpideohjelman vaikutukset yksilöön ja yhteiskuntaan

Kulttuurin ja taiteen avulla voidaan edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Tarkoituksena on, että jokaisella olisi oikeus ja tasa-arvoinen mahdollisuus tehdä taidetta ja osallistua kulttuuritoimintaan riippumatta toimintakyvystään, asuinpaikastaan, elin- ja työympäristöstään koko elämänsä aikana. Yhteiskunnan kannalta poliittisella, hallinnollisella ja rakenteiden tasolla tavoitteena on tunnustaa kulttuurin vaikutukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kulttuuriin liittyvää yhteistä opetusta aiotaan lisätä kulttuuri- ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveysalan ammatteihin johtavissa koulutuksissa.

Toimenpideohjelman tavoitteet

Toimenpideohjelma antaa raamit, joiden mukaan vaikutetaan kulttuurin kentällä. Ohjelmalla halutaan saada kulttuurialalta valmistuville lisää työmahdollisuuksia sosiaali- ja kulttuurialan kentillä. Konkreettisena esimerkkinä hoito- ja palvelusuunnitelmiin on aikomus lisätä taide- ja kulttuuriosio. Tavoitteena on saada enemmän resursseja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kulttuurin ja taiteen keinoin. Toimenpideohjelma painottuu myös alan tutkimuksen aktiiviseen edistämiseen. Turkuun on jo perustettu taide- ja kulttuuriprofessuuri lääketieteen puolelle.

Tähän ohjelmaan on mahdollista käydä tutustumassa opetusministeriön sivuilla. Suora linkki:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/OPM1.pdf?lang=fi

Lähteet:
Merja Saarelan luentomateriaali 25.11.2010
www.minedu.fi/OPM

Teksti: Emma Nurmi ja Janina Lainio, ohjaustoiminnan artenomi (AMK) -opiskelijat

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013