CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Katri Kempas. Omakuva-työpaja Tampereen Tyttöjen Talolla. Opinnäytetyö

 

Opinnäytetyön tausta-ajatukset olivat tekijälle omakohtaisia. Taustateoriaa haettiin ekspressiivisestä kuvataideterapiasta sekä kuvataidekasvatuksen kirjallisuudesta. Tutkimusote oli fenomenologinen ja tutkimusmenetelmä oli laadullinen. Aineisto koostui Omakuva-työpajassa syntyneistä kuvista, äänitetyistä ryhmäkeskusteluista sekä kuvista kirjoitetuista teksteistä. Myös tutkimuspäiväkirjaan kirjatut havainnot olivat aineiston osana.

Aineiston analyysissä ilmeni, että Omakuva-työpajassa syntyneet kuvat herättivät tytöt pohtimaan omaa itseä, omia haaveita ja mieltymyksiä. Kuvien kautta työpajaan osallistuneet saattoivat tuoda esille sisäistä maailmaansa. Ryhmän vaikutus Omakuva-työpajan vuorovaikutukseen koettiin mielenkiintoiseksi.

Omakuvatyöskentely on hyvä metodi erityisnuorisotyössä ja tyttötyössä. Sen merkitys näkyy oman itsen pohdinnassa. Se on yksi tekniikka, jolla voidaan opettaa oman itsen näkemistä suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan.


 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013