CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Aili Metsola. Kauppilanmäen tonttujen tarinat – Kulttuuriperintöopetusohjelma lapsiryhmille. Opinnäytetyö
Suunnittelun opetusohjelman oli määrä vastata museotoiminnan perusteita sekä tukea esi- ja perusopetussuunnitelmien tavoitteita ja arvoja. Työn toimeksiantaja oli Visavuoren museosäätiö.

Kulttuuriperintöopetus ja kulttuuri-identiteetin rakentumisen tukeminen ovat nostaneet suosiotaan viime vuosina. Tämä näkyy sekä esiopetuksen että perusopetuksen opetussuunnitelman arvoissa ja painopisteissä sekä ryhmien lisääntyneissä museovierailuissa. Tällä opetusohjelmalla pyritään vastaamaan lisääntyneeseen opetus- ja teemaohjelmien kysyntään. Suunnittelun pohjana toimivat tutkimuksessa kerättyjen tietojen lisäksi yleiset ja Valkeakosken kaupungin paikalliset esiopetus- ja opetussuunnitelmat sekä museotoiminnan perusteet.

Tutkimuksen tuloksena opetusohjelman kohderyhmäksi valikoitui erityisesti esikoululaiset. Taustateoriatiedon ja tutkimuksen tulosten mukaisesti ohjelmassa käytetään hyväksi draaman keinoja, mikä tukee kulttuuriperintöopetuksessa suositeltavaa kokemuksellista oppimista. Oppaalle koottu aineisto sisältää ohjelman käsikirjoituksen, jossa tontut kertovat tarinoita elämästään. Tonttujen tarinoissa on käytetty taustatietona sekä yleisesti Suomessa vallinneita tonttu-uskomuksia että nimenomaan Valkeakosken historiaan soveltuvia yksityiskohtia. Ohjeistus sisältää käsikirjoituksen lisäksi artenomi (AMK) -opiskelija Jenny Muinosen valmistaman nukkejen käsittelyohjeistuksen sekä esittelyt suositeltavasta oheiskirjallisuudesta.

Ohjelma valmistui museon käyttöön kesäksi 2010.
 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013