CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Marina Kilpeläinen. Voimavaraympyrä - Voimavaroja kartoittavan itsearviointimittarin kehitteleminen. Opinnäytetyö
Opinnäytetyön työelämäyhteytenä toimi Sopimusvuori ry:n Nuorten päivätoimintakeskus Tampereella. Aineisto koostui teoriakirjallisuudesta, kahden aiemman mittarin analysoinnista sekä kahdesta kyselystä, joista toinen tehtiin Nuorten päivätoimintakeskuksen ohjaajille ja toinen asiakkaille. Teoriakirjallisuus antoi näkökulmia mielenterveyteen ja mielenterveyskuntoutukseen sekä valotti voimavara-ajattelua. Kaksi aiempaa mittaria puolestaan antoivat näkökulmaa oman mittarin, eli voimavaraympyrän, kehittelyyn. Myös kyselyt tehtiin voimavaraympyrän kehittelemiseksi ja niillä kartoitettiin toimijoiden mielipiteitä mittarista.

 

Voimavaraympyrä sisältää elämän ja hyvinvoinnin eri osa-alueita, eli elämän erilaisia voimanlähteitä. Asiakkaille tehdyn kyselyn perusteella voimavaraympyrän täyttäminen oli haasteellista, mutta siitä olisi hyötyä tilanteessa, jossa pitäisi kertoa omasta elämästä. Ohjaajille suunnatun kyselyn tulokset olivat samansuuntaisia, sillä vastausten perusteella mittari olisi hyödyllisintä juuri tutustuessa asiakkaaseen sekä kartoitettaessa hänen elämäntilannettaan. Ohjaajien kyselystä tuli myös ilmi, että mittarin voimavaranäkökulma riippuu paljon myös siitä, kuinka ohjaaja kyselyä asiakkaan kanssa purkaa.

 

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013