CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Jaana Näsi ja Soile Turtiainen. Kaikki mukaan! - Eritystä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten toiminta taiteen ympärillä. Opinnäytetyö.
Taustateoriana on käytetty tietoa erityistä tukea tarvitsevista lapsista ja nuorista sekä taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmistä. Tutkimusmenetelminä käytettiin havainnointia, asiantuntijahaastatteluja sekä kyselyä.Tutkimuksessa selvisi, että vaikka Kamut-toiminnassa on paljon hyvää ja onnistunutta, tulisi myös toteuttaa joitakin muutostoimia. Päällimmäiseksi kehitysehdotukseksi nousi toimintaan osallistuvien aikuisten keskinäisen yhteistyön lisääminen. Paremman yhteistyön avulla voidaan kohentaa toimintatapoja, lisätä yhteisöllisyyttä sekä muun muassa tehdä toiminnasta selkokielisempää lapsille ja nuorille.

 Olennaista tutkimuksen kautta saadussa tiedossa oli, että taide- ja kulttuuritoiminnan eri menetelmiä on mahdollista hyödyntää rajattomasti erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten keskuudessa. Lisäksi tämän opinnäytetyön myötä on tallennettu runsaasti  tietoa, joka on ollut aikaisemmin vain piilotietona Kamut-toiminnasta.

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013