CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Marika Heinäaho. HEAR ME, SEE ME. Digital storytelling ohjaustyön välineenä. Opinnäytetyö

 

Opinnäytetyön päätavoite oli tutkia Digital storytelling -menetelmää ohjaustyön välineenä. Tämä jakautui kolmeen pienempään tavoitteeseen: Windows Movie Maker -ohjelman käytettävyyden, Digital storytelling -menetelmän ohjattavuuden ja menetelmän hyödynnettävyyden tutkimiseen. Päätutkimuskysymyksenä oli ”Millainen on toimiva Digital storytelling -ohjauskokonaisuus?”, joka jakautui pienempiin tutkimuskysymyksiin: ”Miten Windows Movie Maker -ohjelma toimii käytännössä?” ja ”Miten ohjaus kannattaa järjestää?”.

Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa pidettiin maahanmuuttajista koostuvalle testiryhmälle työpaja, jossa jokainen osallistuja teki oman lyhytelokuvan. Työpajan aikana toteutettiin tutkimus, jonka menetelminä olivat osallistuva havainnointi ja kyselylomake. Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden tuloksena syntyi opas ohjaajalle.

Tutkimuksen tulos on, että Digital storytelling -menetelmä on toimiva ja monipuolinen työväline ohjaustoiminnassa: menetelmä on yksinkertainen käyttää, sitä voi hyödyntää monien eri ohjausryhmien kanssa ja sitä voi käyttää niin pedagogisessa kuin terapeuttisessa ohjauksessa.
 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013