CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Potkua yrittämiseen osuuskunnasta

Istun mukavasti nojatuolissa joukon aikuisopiskelijoita seurassa ja odotan hetken kuluttua alkavaa esitystä, jonka tukena on Pellervo-seuran materiaali osuuskunnan perustamisesta. Osuuskuntatoiminnasta meille on saapunut kertomaan tekstiilisuunnittelija ja värjäri, kädentaitojen monitoimityöläiseksi itseään nimittävä Eila Anttila. Itse olen saapunut paikalle "kaksoisroolissa", toisaalta CuRec-verkkolehden toimittajana ja toisaalta VAPA2-hankkeen edustajana. Hankkeen tehtävänä on edistää Hämeenlinnan alueen hyvinvointialan yritysten liiketoimintalähtöisiä innovaatioita. Osuuskuntatoiminta on itsellenekin uutta, joten jään mielenkiinnolla odottamaan, mitä esitys tuo tullessaan.

Eettisiä arvoja ja yhteistyötä

Joukossa on voimaa, kun puhutaan yrittäjyydestä. Tämän ovat huomanneet myös Hämeenlinnan ja Hattulan alueella vuodesta 2008 asti toimineen Kulttuuriosuuskunta Kiteen jäsenet. Osuuskunta syntyi seitsemän eri alan käsityöläisen tarpeesta ja halusta yrittäjyyteen.

- Jokainen meistä oli tahollaan haaveillut yrittäjyydestä. Toiminta oli kaikilla kuitenkin sen verran pientä, että tuli tunne, etteivät rahkeet riitä. Niinpä päätimme yhdistää voimamme ja lähdimme ottamaan selvää osuuskunnan perustamisesta, kertoo Kulttuuriosuuskunta Kiteessä rahastonhoitajanakin toimiva Eila Anttila.

Osuuskunta voidaan määritellä itsenäiseksi henkilöyhteisöksi, jonka jäsenet omistavat ja jota he hallinnoivat demokraattisesti. Sen kautta voidaan toteuttaa taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita. Osuuskuntaan liittyykin eettisiä arvoja kuten oikeudenmukaisuus, solidaarisuus, tasa-arvo, yhteiskunnallinen vastuu ja muista ihmisistä välittäminen. Osuuskunta ei pyri taloudelliseen voittoon vaan tarkoitus on tukea sen jäsenten taloutta. Osuuskuntaan liittyvä maksaa osuuskunnan itse määrittelemän osuusmaksun, mutta muuta vähimmäispääomavaatimusta ei ole.

- Osuuskuntaan liittyvältä vaaditaan kompromissikykyä, sillä päätökset tehdään enemmistöperiaatteella, jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Toisaalta jokainen joutuu kuitenkin toimimaan yrittäjämäisesti. Ei voi odottaa tumput suorina, että osuuskunta tekee jotain, sillä osuuskunta on sen jäsenet! Jokaisen on tehtävä töitä, Anttila tiivistää osuuskunta-ajatusta. 


Kulttuuriosuuskunta Kide:
tuotteita näyttelyssä Aarikka-myymälän ikkunassa

Vaihtelevuutta työhön laajasta toimenkuvasta

Kulttuuriosuuskunta Kiteeseen kuuluu tällä hetkellä 10 jäsentä. He valmistavat käsityötuotteita myyntiin, pitävät kursseja sekä järjestävät ohjaustoimintaa vanhuksille ja mielenterveyskuntoutujille. Periaatteessa työt voivat kuitenkin olla mitä vain, sillä osuuskunnan toimenkuva on laaja.

- Voimme olla esimerkiksi mukana erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Kuvataiteilijajäsenemme on myös entisöinyt taideteoksia. Itse olen tehnyt mm. kirjansidontaa, kirjoittanut erilaisia artikkeleita, suunnitellut näyttelyitä ja ohjannut käsitöitä eri ryhmille, Anttila luettelee.

Nyt Kulttuuriosuuskunta Kide vahvistaa oppilaitosyhteistyötä HAMKin kanssa. Eila Anttila on saanut kutsun tulla kertomaan osuuskuntatoiminnasta HAMKissa  toteutettavan  hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishankkeen (VAPA2-hanke) kautta  tällä kertaa sosiaalialan opiskelijoille.  Hanke liittyy läheisesti toukokuussa toimintansa aloittaneen vammaispalveluiden voimavara- ja resurssikeskus Virvelinrannan toimintaan. VAPA2-hankkeen tavoitteena on tuottaa yhteistyössä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin kanssa uusia tai uudella, asiakaslähtöisemmällä tavalla tuotettuja palvelutuotteita vammaispalveluihin.  VAPA2-hankkeeseen kuuluu oleellisena osana innovaatioasiamiestoiminta. Innovaatioasiamiehenä hankkeessa toimii Sari Rämö.

- Innovaatioasiamiehenä  kartoitan  Hämeenlinnan seudun vammaispalveluiden kehittämistarpeita jalkautumalla vammaispalveluita tuottaviin yrityksiin sekä sen liitännäisalojen kuten luovien alojen, teknologian ja matkailun pariin, sanoo  Sari Rämö.

Innovaatioasiamies toimii myös linkkinä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja yritysten välillä.

- Oli ilo saada Eila Anttila vieraaksi tunnille. Näin opiskelijat saavat käytännönläheistä tietoa osuuskuntatoiminnasta ja osuuskunta kaipaamaansa markkinointia. Monet opiskelijoista työskentelevät pian hyvinvointialan tehtävissä ja ovat päättämässä myös eri kohderyhmille suunnatusta viriketoiminnasta erilaisissa hoiva- ja hoitoalan laitoksissa.  Opiskelijoilla on tietenkin myös mahdollisuus liittyä osuuskunnan jäseniksi ja työllistää siten itsensä, toteaa Sari Rämö.


Hoivakoti Nuutintuvan Puuhapiiri on kokoontunut neulahuovuttamaan.

Vahvuutta yhteisöstä

Osuuskuntatoiminta on hyvä tapa työllistää itsensä esimerkiksi opiskelujen jälkeen ja pitää yllä omaa ammattitaitoa. Se on myös joustavaa, sillä koko ajan ei ole pakko tehdä töitä täysipäiväisesti vaan oman elämäntilanteen voi ottaa huomioon töitä suunnitellessaan.

- Tälläkin hetkellä monilla osuuskuntamme jäsenillä on kokopäivätyö, joten he ovat nyt kevyemmin mukana osuuskunnan toiminnassa, kertoo Anttila.

Osuuskunnan jäsenet kokoontuvat säännöllisesti ja asioista sovitaan ja päätetään yhdessä. Osuuskunnan verkosto on myös moninkertainen verrattuna yksittäisen ihmisen verkostoon, sillä jokainen jäsen tuo mukanaan omat kontaktit ja tietonsa. Työtehtävät voivat siis tulla osuuskunnan kautta tai yksittäisen jäsenen verkostojen kautta. Työn tilaajalle on myös helpompaa asioida osuuskunnan kuin yksityisen ihmisen kanssa. Osuuskunta hoitaa työnantajavelvoitteet ja maksaa jäsenilleen palkan tehdystä työstä. Työn tilaaja maksaa vain yhden laskun. 

- Tässä oppii hyvin yrittämistä. Parasta on kuitenkin oma työyhteisö, joka pitää tiiviisti yhtä. Jaamme keskenämme kaikki vinkit ja ideat. Olemme huomanneet, että jaettu tieto tulee kymmenkertaisena takaisin. Olen erittäin tyytyväinen, että lähdin tähän mukaan, sillä kaikki työtilaisuudet, joita eteeni on tullut, ovat tulleet mahdollisiksi juuri osuuskunnan kautta, summaa Anttila.

Koska osuuskunta on toiminut vasta hieman yli kaksi vuotta, toiminta on vielä alussa ja etsii paikkaansa. Mahdollisuuksia on kuitenkin paljon, erityisesti ohjaamisen puolella. Anttilan mukaan elanto on huomattavasti helpompi saada juuri ohjaamisesta ja muista työtehtävistä ja toimeksiannoista kuin käsityötuotteiden myynnistä, vaikka juuri tuotteet ovatkin näkyvämpi osa toimintaa. Eila Anttila haluaakin innostaa uusia jäseniä mukaan osuuskunnan toimintaan.

- Uudet jäsenet ovat erittäin tervetulleita! Ohjaustoiminnan ammattilainen sopisi hyvin joukkoomme, hän lisää lopuksi.


Teksti: Riikka Kekäläinen-Alkio
Kuvat: Eila Anttila

Kulttuuriosuuskunta Kide

Kulttuuriosuuskunta Kide on 3.3.2008 hämeenlinnalaisten ja hattulalaisten perustama osuuskunta. Sen jäsenmäärä on tällä hetkellä kymmenen. Kide on Hämeenlinnan ensimmäinen taide- ja käsityöalan osuuskunta.


Kulttuuriosuuskunta Kide
Pellervoseuran uusosuustoiminnan palvelusivu

VAPA 2 - Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke

Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanketta (VAPA2) hallinnoi Hämeen ammattikorkeakoulussa Hyvinvoinnin osaamiskeskittymä. Hanke on osa LEHTI-hankekonsortiota, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja lähialueen kunnat. Hanketta toteutetaan Hämeenlinnan seudulla ja se jatkuu vuoden 2011 loppuun.

Lisätietoa  Vammaispalveluiden innovaatioasiamiestoiminnasta projektipäällikkö Sari Rämö
puh. 03 646 7419, Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen


 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013