CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Eveliina Mustanoja. Muistot näkyviksi yhteisvoimin - Yhteisöllisen muistorasian tuottaminen. Opinnäytetyö

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat: 1) Miten suunnitellaan ja toteutetaan toimiva kollektiivinen muistorasiantyöskentely ikäihmisten kanssa? 2) Miten muistorasiaa voi jatkotyöstää draaman keinoin? 3) Millainen kokemus yhteisöllinen muistorasiatyöskentely on ikäihmisille? 4) Mitkä asiasisällöt ovat ikäihmisiä kiinnostavia ja koskettavia? 5) Mitä muistorasialla voidaan/halutaan kertoa tuleville sukupolville?

Opinnäytetyö toteutettiin Tampereella Tammelan palvelukeskuksen päiväkeskus Kyllikissä tammi - maaliskuussa 2009. Muistorasiaryhmään osallistui viikoittain n. 6 naisasiakasta Kyllikin keskiviikkoryhmästä. Alkuhaastattelussa muistorasian aiheeksi valittiin koulu. Teemasta koottiin tarina osallistujien muistoihin perustuen ja rakennettiin muistorasia. Rasian aihetta käsiteltiin lopuksi hieman draaman keinoin. Loppuhaastattelulla selviteltiin menetelmän kehitystarpeita sekä osallistujien kokemuksia työskentelystä. Tutkimusote opinnäytetyössä oli kvalitatiivinen. Tutkimusmenetelminä käytettiin teemahaastattelua ryhmälle sekä osallistuvaa havainnointia.

Saatujen tulosten perusteella muistorasiatyöskentely oli onnistunut ja merkityksellinen kokemus osallistujille. Menetelmän eteneminen koettiin sujuvaksi. Rasian tekeminen oli palkitsevaa ja itsearvostusta nostattavaa. Draamatyöskentely kyseisen ryhmän kanssa jäi vähäiseksi, koska se koettiin hieman vaikeaksi. Muistorasiatyöskentelyllä oli osallistujilleen virkistävä ja voimauttava vaikutus. Sitä olisi haluttu edelleen jatkaa.

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013