CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Niina Rahkola. Työpajatoiminta osana ohjaustoiminnan koulutusta – Ammatillista kasvua avoimessa oppimisympäristössä. Opinnäytetyö
Opinnäytetyön pääkysymyksenä oli selvittää, miten työpajatoiminta oppimisympäristönä edistää ohjaustoiminnan osaamista. Teoria tutkimuksen ympärille koostui oppimisympäristön, yrittäjyyskasvatuksen, ammatillisen kasvun ja ohjaustoiminnan osaamistavoitteiden ympärille. Työ toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa haastateltiin työpajojen tekijöitä. Lisäksi aineistonkeruu tapahtui kyselyn ja havainnoin avulla.

Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että työpajatoiminta oppimisympäristönä edistää opiskelijoiden ammatillista kasvua sekä kehittää sellaista osaamista, jota ohjaustoiminnan koulutusohjelma on asettanut koulutuksesta valmistuvan artenomin osaamistavoitteiksi. Lisäksi työpajatoiminnalla on yrittäjämäiseen toimintaan liittyviä piirteitä. 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013