CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Sari Rekilä. Työelämäedustajien kokemuksia ohjaustoiminnan koulutusohjelman opinnäytetöistä. Opinnäytetyö

 

Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla neljältä hämeenlinnalaiselta työelämäedustajalta, jotka olivat toimineet ohjaustoiminnan opinnäytetyön ohjaajana vuosina 2004—2009. Aineisto analysoitiin koodaamalla ja teemoittelemalla.

Taustateoriassa tutustuttiin ammattikorkeakoulun historiaan, opinnäytetyöhön, verkostoitumiseen sekä kumppanuuteen. Lisäksi teoria käsitteli vanhustyötä ja kulttuurista virkistystoimintaa, jotka yhdistivät tutkimuksen lähtökohtana olleita opinnäytetöitä.

Tuloksena voidaan esittää, että opinnäytetöistä on ollut työelämälle monenlaista hyötyä. Opinnäytetyöt ovat tuottaneet tietoa ja materiaalia, joita on hyödynnetty työpaikalla. Lisäksi opinnäytetöiden sekä niiden tekijöiden on koettu tuovan virkistystä työelämäedustajien arkeen ja heidän työnsä on tullut näkyväksi niiden kautta. Opinnäytetöiden sisällä toteutetuilla toiminnallisilla osuuksilla on ollut positiivisia vaikutuksia myös asiakkaisiin.

Tämän opinnäytetyön tutkimuskohde oli hämeenlinnalaiset työelämäedustajat. Pohdinnassa esitettiin ehdotus jatkotutkimuksesta, jossa työelämäedustajien kokemuksia ohjaustoiminnan opinnäytetöiden suhteen voisi selvittää myös muualla Suomessa.
 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013