CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Laura Wiio-von Konow. Hätilänmäen taidetalkoot. Miten innostua ja innostaa?

 

Tutkimuskysymyksenä oli, ”miten innostua ja innostaa”. Yhteisötaideprojektilla pyrittiin yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja lähiympäristöön vaikuttamiseen.
Yhteisötaideprojekti Hätilänmäen taidetalkoot toteutettiin Hämeenlinnassa vuoden 2008 aikana. Toiminnan osapuolia olivat Hämeenlinnan yhteiskoulu, koulun 800 oppilasta, oppilaiden vanhemmat ja Hätilän ja Sairion kaupunginosan asukkaat. Projektia rahoitti Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX. Työn toimeksiantaja oli Hämeenlinnan yhteiskoulu.
Opinnäytetyö oli teoreettinen, toiminnallinen ja toimintatutkimuksellinen. Teoreettisen viitekehyksen muodostivat yhteisöllisyys, yhteisötaide ja innostaminen. Opinnäytetyössä tarkasteltiin yhteisöllisen taideprojektin suunnittelua ja toteuttamista innostamisen näkökulmasta. Projektissa sovellettiin sosiokulttuurisen innostamisen teoriaa, etenkin Leena Kurjen ja J.V. Merinon käyttämiä malleja. Työ perustui koulu- ja paikallisyhteisön parissa tehtyihin toiminnallisiin interventioihin ja toimintatutkimukselliseen lähestymistapaan. Prosessia dokumentoitiin monimenetelmällisesti. Keskeistä aineistoa olivat tutkimuspäiväkirjat ja havainnointiaineisto.

Tulokset olivat ristiriitaisia. Koulu- ja paikallisyhteisön jäseniä saatiin mukaan uudentyyppiseen toimintaan, mutta innostamisen soveltaminen kyseisissä yhteisöissä, etenkin kouluyhteisössä osoittautui vaikeaksi. Innostamisen toimivuuden selvittämiseksi kolmen kuukauden intensiivisen toiminnan jakso oli liian lyhyt. Projekti aktivoi kuitenkin yhteisöllistä toimintaa ja tuotti virkistäviä kokemuksia osallistujille. Ympäristöteokset Huolipuu ja Toiveiden kota, koululla pidetyt pajapäivät ja perheille järjestetty liikuntaa, puutarhanhoitoa ja taidetta yhdistänyt pihatapahtuma olivat onnistuneita aktiviteetteja. Työ tuotti tietoa myös innostajana toimimisesta.
 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013