CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Maria Kivijärvi. Muistojen taulu. Dementoituneille potilaille tarkoitetun moniaistillisen taulun suunnitteluprosessi.

 

Suunnittelutyön taustateoriaksi on tutkittu alan kirjallisuutta, keskittyen dementiaan, muotoiluun ja erilaisiin suunnittelumenetelmiin. Kohderyhmään perehdyttiin käyttämällä osallistuvaa havainnointia.  Suunnittelutyön tukena on käytetty tutkimuspäiväkirjaa, joka toimi luovan suunnittelutyön pohjana. Keskustelut Vanajaveden sairaalan henkilökunnan kanssa osoittautuivat tärkeäksi tiedonlähteeksi työskentelyn eri vaiheissa.

Opinnäytetyö keskittyi suunnittelutyöhön ja teoksen käytännön toteutukseen. Suunnittelutyö painottui demontikkojen erityistarpeiden huomioimiseen. Näiden tarpeiden pohjalta pyrittiin suunnittelemaan esteettisesti onnistunut teos. Suunnittelutyössä otettiin huomioon ekologinen lähestymistapa käyttämällä mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja. Kierrätysmateriaalien johdosta työn kokonaiskustannukset jäivät hyvin alhaisiksi. 

Suunnittelutyössä tehdyt ratkaisut perustuvat teoriatietoon. Tekijän luovuudelle on kuitenkin jätetty tilaa suunnittelutyön eri vaiheissa. Opinnäytetyön tuloksena syntynyt teos koostuu teoriatiedon omaksumisesta, luovuudesta ja tekijän intuition yhteisvaikutuksesta. Teoksen sijoituspaikka on Vanajaveden sairaala osasto neljän dementiayksikössä.
 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013