CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Kirsi Junkkari. Helmeilevää taidetta – Mielenterveysyhdistys Helmi ry:n taideryhmän vaikutus mielenterveyskuntoutujan jaksamiseen. Opinnäytetyö
Taideryhmä kokoontuu jokaisena torstaina Siilitien jäsentalolla ja sitä ohjaa vertaisohjaaja. Ryhmään saa osallistua jokainen, joka on maksanut yhdistyksen jäsenmaksun. Toiminta ei ole taideterapiaa, mutta sillä voi olla terapeuttinen vaikutus mielenterveyskuntoutujille.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia konkreettisia asioita mielenterveyskuntoutujat saavat ryhmässä käymisestä arjessa jaksamisensa tueksi. Tutkin myös sitä, onko vertaisohjaajalla vaikutusta ryhmän toimintaan ja miten taiteen tekeminen auttaa kuntoutumisessa. Tutkimusmenetelmänä käytin haastattelua. Haastattelin tutkimustani varten kahta henkilöä, jotka käyvät aktiivisesti ryhmässä sekä ryhmänohjaajaa.

Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että taideryhmään osallistuminen auttaa kuntoutujia lähtemään kotoa ulos ja tapaamaan ihmisiä. Ryhmässä käyminen tuo arkeen rytmitystä ja mielekästä tekemistä. Tutkimuksessani selvisi, että ryhmässä voi tehdä taidetta terapeuttisen vaikutuksen vuoksi tai tekemisellä voi olla myös taiteellisia tavoitteita. Vertaisohjaaja koettiin hyvänä vaihtoehtona ammattitaiteilijalle, koska osallistujat voivat tulla ryhmään sellaisina kuin ovat.

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013