CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Päivi Kauhanen. Löytöjä Vanajaveden rannoilta – lainattava pienoisnäyttely kulttuuri- ja taidekasvatuksen tukena. Opinnäytetyö
Opinnäytetyössä on tarkoitus selvittää miten herättää lasten kiinnostusta historialliseen teokseen sekä mitä asioita on otettava huomioon suunniteltaessa taide- ja kulttuurikasvatuksen tukemiseen tarkoitettua lainattavaa pienoisnäyttelyä 5 – 8 -vuotiaille lapsille.

Tutkimusmenetelmänä on käytetty avointa ja teemahaastattelua. Haastatteluihin osallistui yksi opettaja, kolme lastentarhan opettajaa, kahdeksan esikoululaista sekä neljä alakoululaista. Haastattelut olivat sekä ryhmä- että yksilöhaastatteluja. Haastattelut tein pääaineprojektissa. Aineiston analysoin teemoittelemalla ja se tehtiin opinnäytetyössä.

Kulttuuri- ja taidekasvatus on persoonallisuuskasvatusta, jossa taiteen tutkimisen ja tekemisen kautta opitaan ymmärtämään omia kokemuksia ja toisten tarkoituksia. Lisäksi se auttaa ihmistä jäsentämään omakuvaa ja maailmakuvaa. Museo-opetuksen keskeisiä päämääriä on kulttuuri- ja luonnonperinnön lukutaidon oppiminen. Tuo lukutaito auttaa oppilasta ymmärtämään aineellista perintöä myös museon seinien ulkopuolella.

Haastattelujen perusteella lainattavan pienoisnäyttelyn tulee olla teknisesti mahdollisimman helppohoitoinen ja helposti liikuteltava. Esineiden tulee olla kestäviä ja herättää lasten mielenkiinto. Ideakansion tehtävien odotetaan olevan vihjeenomaisia sekä toiminnallisia. Kokonaisuudessaan näyttelyn tulee olla mahdollisimman elämyksellinen.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013