CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Outi Niiranen. Käsityöyrittäjänä osuuskunnassa. Opinnäytetyö
Osuuskunnassa taloudellinen vastuu jakautuu jäsenten kesken, jolloin yrittäjyyttä voi toteuttaa riskittömämmin kuin esimerkiksi yksityisyrittäjänä. Tämä oli yksi syy kiinnostua ja tehdä opinnäytetyö osuuskuntayrittäjyydestä. Toinen syy oli se, että käsi- ja taideteollisuusalalle valmistuville on vähän valmiita työpaikkoja, joten yrittäjyys on yksi mahdollisuus työllistää itsensä. Opinnäytetyöllä ei ollut toimeksiantajaa.

Tavoitteena oli tutkia sitä, mitä on olla käsityöyrittäjänä osuuskunnassa. Tutkimuksessa oli pyrkimys ottaa selvää yrittäjyyden haasteista liittyen ennen kaikkea käsityötuotteiden suunnitteluun ja markkinointiin. Työssä sivuttiin myös osuustoiminnan lähtökohtia, arvoja ja periaatteita sekä haastattelututkimuksen myötä käytännön kokemusta osuustoiminnasta. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelun avulla neljältä eri osuuskuntien jäseneltä.
 
Tutkimuksen myötä kävi ilmi, että osuuskunnassa toimivat käsityöyrittäjät joutuvat kohtaamaan samat yrittäjyyden haasteet kuin muutkin käsityöyrittäjät. Osuuskunnassa nämä haasteet jakautuvat useamman jäsenen kesken, jolloin yksittäisen jäsenen vastuu on keveämpi. Useimmiten kukin jäsen kantaa kuitenkin henkilökohtaisesti vastuun omasta käsityötuotannostaan. Yrittäjyys ylipäätään on mahdollistunut useimmissa tapauksissa osuustoiminnan avulla. Toisaalta osuuskunnissa saattaa ilmetä myös erinäisiä ongelmia.   


 
 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013