CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Netistä todistetusti tehokasta apua tupakoinnin lopettamiseen

Tupakan terveyshaitat tiedetään ja tunnustetaan jo varsin hyvin, ja lainsäädäntökin rajoittaa nykyään aiempaa enemmän tupakanpolttoa. Näistä syistä suuri osa suomalaisista taisteleekin tupakoinnin lopettamisen kanssa, ja lopettamispäätös kuuluu myös monen jokavuotisiin uudenvuodenlupauksiin. Kaikesta huolimatta ainoastaan 2-3 prosenttia tupakoijista onnistuu vuosittain lopettamaan.

– Tupakoinnin lopettamiseen vaikuttavat useat tekijät, niin fyysiset kuin psyykkisetkin.
Ylivoimaisesti tärkein asia lopettamisprosessissa on motivaatio. Onkin hyvä miettiä, pärjääkö päätöksessään pelkällä tahdonvoimalla vai tarvitseeko jotakin apua tai tukea esimerkiksi nikotiinikorvaushoidoista, joilla voidaan hillitä vieroitusoireita, Nicorette ActiveStop -tukiohjelman asiantuntija Kirsti Otterström sanoo.

Monelle terveydelliset seikat ovat tärkein syy tupakoinninlopettamispäätökseen.

– Olin harkinnut lopettamispäätöstä pitkään terveyteni vuoksi ja motivaationi oli kova. Haasteellisinta oli se, että menetin pitkäaikaisen ja uskollisen ystäväni, joka tuki minua kaikissa tilanteissa: niin stressissä, surussa kuin ilossakin, kertoo lopettamisessa onnistunut naishenkilö. Hän poltti parikymmentä savuketta noin kolmenkymmenen vuoden ajan päivittäin.

Kaikki päivät yhtä hyviä lopettamiseen

Jokainen viikonpäivä on yhtä hyvä päivä lopettamiselle, kunhan vain päätöksen tueksi on riittävästi motivaatiota. Myös hyvä lopettamissuunnitelma ja ympäristön tuki ovat tärkeitä. Yksi apukeino lopettamiseen voi olla internetissä toimiva ohjelma, joka toimii ystävien, perheen ja terveydenhoitajan tavoin yhtenä tukipilarina. Ilmainen ohjelma auttaa tupakoijaa 14 viikon ajan pääsemään eroon tupakoinnista.

– Ohjelma löytyy samasta toimintaympäristöstä, jossa ihmiset muutenkin viettävät paljon aikaa eli netistä. Lopettajan ei enää tarvitse nähdä matkustamisen vaivaa ja lähteä välttämättä vieroitusryhmään, mikäli kaipaa lopettamiseen järjestelmällistä tukea. Ohjelma kestää 14 viikkoa, joista ensimmäinen viikko on lopettamiseen valmistautumista, 4 viikkoa intensiivistä lopettamista, 8 viikkoa kevennettyä lopettamista ja viimeinen viikko seurantaa, ActiveStop -asiantuntija Otterström kertoo.

Ohjelma auttaa myös nikotiinikorvaushoidon käytössä. Valmistemuodot voi valita oman mieltymyksensä mukaan erilaisista nikotiinikorvaushoitovalmisteista, kuten purukumeista, inhalaattoreista, laastareista ja tableteista. Tutkimuksien mukaan nikotiinikorvaushoito tuplaa onnistumisen mahdollisuuden lumelääkkeeseen verrattuna.

– Olen yrittänyt lopettaa aiemminkin, mutta nyt käytin ensi kertaa nikotiinikorvaustuotteita sekä tukiohjelmaa. Aiemmin luulin, etteivät nikotiinikorvaustuotteet hyödytä minua, mutta luulo osoittautuikin vääräksi, kertoo entinen tupakoija vuoden 2009 elokuussa tehdystä onnistuneesta lopettamispäätöksestään.

Tukiohjelmaan rakennetaan oma profiili muun muassa käyttäjän tupakointihistorian perusteella. Tämän pohjalta ohjelma mahdollistaa lopettajalle ajankohtaisen tilanneseurannan polttamatta jääneiden tupakoiden, savuttomien päivien tai säästyneen rahasumman osalta.

– Ohjelma oli hyvä tuki varsinkin alussa, kun se lähetti postia päivittäin. Sain täsmällistä tietoa lopettamisen terveysvaikutuksista, mikä muistutti siitä, minkä takia kannatti lopettaa. Lisäksi sain paljon henkistä tukea jo lopettaneilta ystäviltäni, ja perheeni on ollut erittäin tyytyväinen lopettamisratkaisuuni. Työkavereiden kanssa käydään tauolla edelleen, mutta ilman tupakkaa, joten siitäkään sosiaalisesta tapahtumasta ei ole tarvinnut luopua, entinen tupakoija kertoo.
Suomessa paljon nettilopettajia

Suomessa ActiveStop-tukiohjelman käyttäjiksi on vuoden alusta rekisteröitynyt noin 2 500 käyttäjää. Maailmanlaajuisesti ainoastaan Iso-Britanniassa rekisteröityneitä on enemmän. Suomen taakse jäävät mm. suuret maat kuten Saksa, Kanada ja Australia.

– Hiljattain julkaistiin artikkeli meta-analyysitutkimuksesta, jossa oli mukana useita tuhansia tupakoitsijoita. Artikkelin mukaan netti- ja tietokoneavusteiset tukiohjelmat lisäävät todennäköisyyttä onnistua tupakoinnin lopettamisessa, Nicorette ActiveStop-tukiohjelman asiantuntija Otterstöm toteaa.

Lisätietoja:

Kirsti Otterström
p. 0400 815 437
http://www.activestop.fi/

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013