CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Kirjavinkkejä syysiltoihin

 

Kati-Pupita Mattila
Arvostava kohtaaminen
Arjessa, auttamistyössä ja työyhteisössä

Tässä kirjassa Mattila pohtii auttamistyön eettisiä kysymyksiä. Teos voi antaa oivalluksia omaan työhön ja elämään. Mattila käsittelee kirjassaan arvostavan kohtaamisen perusteita, kuten luottamusta ja nöyryyttä. Mattila myös tarkastelee kohtaamisen erityiskysymyksiä eri ammattialojen ja työyhteisön näkökulmasta. Kirja rohkaisee työyhteisön jäseniä laatimaan yhdessä eettisiä laatukriteerejä ja toimintamalleja, joiden avulla luodaan edellytyksiä arvostavalle kohtaamiselle.
Kirja on lohdullisen elämänläheinen ja ytimekäs. Kirja sopii niin auttamistyön vasta-alkajille kuin konkareillekin sekä kaikille niille, jotka haluavat kasvattaa voimavarojaan niin työntekijänä kuin ihmisenä sekä lisätä myös autettavana olevan voimavaroja.
 
Kustantaja PS-kustannus
Painovuosi 2008
Sivumäärä 116 sivua

 

 

Ilona Reiners, Anita Seppä & Jyri Vuorinen (Toim.)
Estetiikan klassikot
Platonista Tolstoihin

Estetiikan klassikot on ensimmäinen suomenkielinen estetiikan tekstikokoelma, joka kokoaa kansiensa väliin kauneutta, esteettistä arvoa ja taidetta koskevia kirjoituksia. Teos esittelee tärkeimmät estetiikan kiistanaiheet ja ristivalottaa filosofisen estetiikan ongelmia – esimerkiksi kauneuden määritelmää sekä kysymystä taiteen ja todellisuuden suhteesta, jonka eri ajattelijat ja koulukunnat ymmärtävät hyvinkin eri tavoin.

Estetiikan klassikot sisältää klassiset tekstit antiikin, keskiajan, renessanssin, valistuksen, romantiikan sekä varhaismodernin ajalta. Aikakausien jaksot alkavat suomalaisten asiantuntijoiden laatimilla esittelyillä, jotka suhteuttavat tekstit kulloiseenkin aikakauteen.

Kustantaja: Gaudeamus
Julkaistu 2009
Sivumäärä: 543

 

Richard Eldridge
Johdatus taiteenfilosofiaan

Teoksessaan Johdatus taiteenfilosofiaan Richard Eldridge luo selkeän ja tiiviin katsauksen taiteen luonnetta ja merkitystä koskeviin filosofisiin teorioihin. Hän käsittelee taideteosten esittävyyttä, ilmaisua ja muotoa ja kytkee tarkastelunsa klassiseen ja nykyiseen filosofiaan sekä kirjallisuusteoriaan ja taidekritiikkiin. Eldridge pohtii konkreettisten esimerkkien avulla kauneutta, alkuperäisyyttä, mielikuvitusta ja jäljittelyä, taiteen vaikutusta tunteisiimme sekä kiistoja taideteosten ansioista. Hän myös perustelee, miksi joillain taideteoksilla voi olla pysyvää tiedollista, moraalista ja yhteiskunnallista mielenkiintoa. Johdatus taiteenfilosofiaan on helposti lähestyttävä ja korvaamaton opas opiskelijoille ja muillekin lukijoille, jotka ovat kiinnostuneita ajattelun ja taiteen välisistä suhteista.

Richard Eldridge on filosofian professori Swarthmore Collegessa, Pennsylvaniassa. Hän on julkaissut muun muassa teokset Beyond Representation: Philosophy and Poetic Imagination (1996), The Persistence of Romanticism (2001), Stanley Cavell (2003) ja Literature

Kustantaja: Gaudeamus
Julkaistu: 2009
Sivuja: 300

 

Goldberg, Natalie (suom. Marja-Riitta Vainikkala-Kejonen)
Hyvä kaukainen ystävä
Kuinka kirjoittaa elämäntarina

"Kohtaa se, mitä pelkäät", kannustaa Natalie Goldberg ja jatkaa, että "kirjoittajan tärkein työkalu on oma mieli". Kirjoittajan tulee kirjoittaa siitä, mikä askarruttaa hänen mieltään. Yksityiskohdat ja todelliset kokemukset tuovat elävyyttä kirjoitettuun sanaan.

On hellitettävä kontrollista ja on irrottauduttava arkijärjestä. Rohkeus kirjoittaa avoimesti antaa tekstille terän ja tekee siitä kiinnostavan.

Suositun kirjoittajakouluttajan uusin teos Hyvä kaukainen ystävä (Old Friend from Far Away) auttaa houkuttelemaan esiin muistikuvia tilanteista, tunnelmista ja aistimuksista ja muovaamaan ne eläviksi sanoiksi, elämäntarinaksi ja muistelmiksi.

Teos tarjoaa lukijalle välineitä ymmärtää omaa mieltään ja sisältä kumpuavaa halua kirjoittaa. Se rohkaisee tarttumaan heti kynään ja aloittamaan omien kokemusten kirjaamisen. Persoonallinen puheenvuoro kirjoittamisen ja muistamisen puolesta tarjoaa inspiroivia harjoituksia elämäntarinan tai yleisemmin omasta kokemuksesta ammentavan tekstin kirjoittamiseen.

Kustantaja: Kansanvalistusseura
Julkaistu: 2009
Sivuja: 336 

 

Maija Pellonpää-Forss
Kankaanpainanta
Välineet, suunnittelu, painaminen

Teos on tarkoitettu oppikirjaksi niin kankaanpainantaa aloitteleville, kuin edistyneille painajillekin. Kirjassa käsitellään kankaanpainantaa yksinkertaisista toteutustavoista vaativaan suunnitteluun ja toteutukseen. Teollisen painoprosessin esittely auttaa suunnittelijaa ymmärtämään työlleen asetettuja rajauksia.
Kirjoittaja Maija Pellonpää-Forss on toiminut pitkään Taideteollisen korkeakoulun tekstiilitaiteen koulutusohjelmassa painokangassuunnittelun lehtorina.
Kirja on jaoteltu kolmeen osaan:
I Mitä kankaanpainantaan tarvitaan?
II Havainnosta painomalliksi
III Painomallista kankaaksi
Tekstiä havainnollistaa runsas ja prosesseja havainnollistava nelivärikuvitus.

Kustantaja: Taideteollinen korkeakoulu
julkaisu: 2009
Sivuja: 239

 

Miina Savolainen
Maailman ihanin tyttö
The loveliest gilr in the world

"Mun mielestä on ollut tosi hienoa olla mukana näin isossa projekstissa. Mä uskon, että tämä on jotain niin suurta, että se tulee auttamaan vielä monia ihmisiä"

Rakastettu ja tunnetuksi noussut Maailman ihanin tyttö on kasvutarina näkyväksi tulemisesta ja itsensä hyväksymisestä. Kirja pohjautuu kymmenen lastenkodissa varttuneen tytön ja valokuvaaja Miina Savolaisen jo vuosikymmenen jatkuneeseen ja palkittun valokuvaprojektiin. Kirjan kuvat ovat satumaisia ja koskettavia. Kuvissaan nuoret ovat saaneet kokea itsensä vahvoina ja ehjinä. Jokaisella ihmisella on oikeus kokea itsensä arvokkaaksi ja rakastetuksi.

Omakuvan hyväksyminen on itsensä hyväksymisen vertauskuva. Maailman ihanin tyttö on esimerkki voimauttavan valokuvan menetelmästä ja taiteen parantavasta voimasta.

www.voimauttavavalokuva.net

Julkaistu 2008

 

Juhani Ihanus (Toim.)
Sanat että hoitaisimme
Terapeuttinen kirjoittaminen

Kirjoittaminen on yksinkertainen ja vivahteikas menetelmä terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Kiinnostus sen terapeuttisiin mahdollisuuksiin on lisääntynyt ja ulottuu terveys- ja sosiaalialoilta opetus- ja kasvatusaloille sekä suuren yleisön kirjallisiin harrastustoimintoihin. Kirjoittaminen lisää itseymmärrystä, pystyvyyden kokemusta ja omanarvontuntoa sekä solmii tunnesiteitä että sosiaalis-kulttuurisia yhteyksiä.

Sanat että hoitaisimme on ensimmäinen suomalainen teos kirjoittamisen terapeuttisista mahdollisuuksista ja vaikuttavuudesta. Kirja perehdyttää myös kirjallisuusterapian teoreettisiin taustoihin ja kertomusmenetelmiin. Kirjallisuusterapiaa ja terapeuttista kirjoittamista käsitellään useista eri näkökulmista. Teorioiden ja käytännön menetelmien ja sovellusten lisäksi teoksessa kiinnitetään erityistä huomiota terapeuttisen ja ilmaisevan kirjoittamisen vaikuttavuuden tieteelliseen arviointiin.

Kustantaja: Duodecim
Julkaisu: 2009
Sivuja: 336

 

Silja Mäki, Pirjo Arvola (toim.)
Tarina tukee lasta
Opas lasten ja nuorten kirjallisuusterapiaan 2

Tämä kirja on jatkoa kirjalle Satu kantaa lasta. Kirja painottuu koulumaailmaan sekä sen liepeillä toimiviin luoviin ja terapeuttisiin yhteyksiin. Näkökulma on pääasiassa ennaltaehkäisevä.

Kirjassa luodaan katsaus satujen ja myyttien historiaan sekä tarkastellaan ihmisen tarvetta tuntea juurensa. Satujen ja tarinoiden käyttöä esitellään koulussa ja päiväkodissa ja avataan näkökulmia tarinateatterin, sanataiteen ja draaman käytön mahdollisuuksiin hoidollisessa mielessä. Jokaisen luvun lopussa on kirjallisuuslista, josta löytyy materiaalia jatkotyöskentelyä varten.

Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät antavat opettajille vaihtoehtoisen mahdollisuuden käyttää työssään luovia ratkaisuja sekä tarjota oppilaille lempeitä oppimisen kanavia ja oivaltamisen riemua. Lapsilla ja nuorilla on niiden kautta tilaisuus työstää tasapainoisen elämän ja oppimisen esteinä olevia jännitteitä.

Kirja on suunnattu opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle, päiväkotien työntekijöille, erilaisten ryhmien ohjaajille ja terapeuteille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ideoita voidaan hyödyntää myös yksilötyöskentelyssä ja lisäksi lasten ja nuorten vanhempien on mahdollista saada kirjasta tukea kasvatustehtäväänsä.

Kustantaja: Duodecim
Julkaisu: 2009
Sivuja: 269

 

 

 Koonnut: Jemina Harju

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013