CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Alumnimme maailmalla: Anna Ruohotie

Anna Ruohotien käsitys ohjaustoiminnasta muuttui paljon opiskelujen aikana. Alkuaikojen kriittisyys ja skeptisyys koulutusta kohtaan muuttuivat mieleisen pääaineen löytyessä. Opiskelumotivaatio muuttui ja esimerkiksi epäilyt ohjaustoiminnan artenomien työllistymistä kohtaan jäivät.  Anna nimeääkin opiskelunsa vaikeimmaksi ajaksi sen, kun hän ei vielä hahmottanut, mitä koulutukselta hakee ja mihin voimavaransa keskittää. Toisinaan tehtävien palautuksen tiukka aikataulukin tuotti vaikeuksia.

Ruohotie rohkaisee nykyisiä opiskelijoita kyselemään rohkeammin opiskeluun liittyviä pulmia opettajilta ja jo pidemmälle edenneiltä opiskelijoilta. Moni asia opiskeluun liittyen olisi voinut loksahtaa paikoilleen jo aikaisemmin, jos hän olisi toiminut näin itsekin.

Tällä hetkellä Ruohotie työskentelee HAMKin täydennyskoulutuksella Hyvinvointialan koulutussuunnittelijana. Hän kertoo hyvinvointialan sisältävän sosiaali-, terveys-, ja ohjaustoiminnan alan. Ruohotie kertoo: ”Hyvinvointialan tiimissä suunittelemme työelämän tarpeisiin ammatillista täydennyskoulutusta. Suunnittelijan työhön kuuluu esimerkiksi menossa olevien sekä tulevien koulutusten rakentaminen, budjetointi ja markkinointi sekä kouluttajien yhteydenotot.”

Omasta eli toisen vuosikurssin opiskelijan näkökulmasta katsottuna työ vaikuttaa haastavan erilaiselta kuin perinteiset artenomin työt, ja näin Ruohotie myöntää olevankin. Suuntautumisesta opiskeluissa terapeuttiselle kentälle on ollut varmasti hyötyä tätä työtä ajatellen. Ruohotie suoritti esimerkiksi sivuaineopinnot hoitotyön koulutusohjelmassa, mikä on helpottanut häntä työssään eri koulutusalojen raja-aitojen päällä kurotellessa. Vaikka työ toimiikin hyvinvointialan kontekstissa, on Ruohotie oppinut täysin uuden ja vieraan työn, josta hänelle ei ollut aiempaa kokemusta.  ”Uskon, että tämä vaihe antaa minulle ennen kaikkea paljon hyödyllistä työkokemusta ja avartaa silmiäni lisää sosiaali- ja terveys- sekä ohjaustoiminnan alojen yhteisille tavoitteille”, Ruohotie sanoo. Ruohotie toivoo voivansa pitäytyä hyvinvointialan kentällä, ja ehkä tulevaisuudessa ihmisläheisemmässä työssä. Vaikka hän tällä hetkellä on tyytyväinen työhönsä HAMKissa, hän toivoo saavansa lähivuosina myös oikeita ohjaajan töitä vanhusten, muistisairaiden tai kuntoutuspotilaiden parissa.

Kysyessäni Ruohotien mottoa, hän kertoo pyrkivänsä ottamaan elämän vastaan sellaisena kuin se hänelle on annettu. Ruohotien sanoin: ”Tähän kiteytyy halu elää tässä hetkessä, oppia uusia asioita, tarkkailla ympäristöä ja yhteiskuntaa” .  Ruohotien haastattelu avarsi omaa näkemystäni ohjaustoiminnan artenomien monimuotoisesta työllistymisestä.

Haastattelu ja teksti: Annika Korhonen, ohjaustoiminnan artenomi (AMK) -opiskelija

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013