CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Koulutusta

HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu, kulttuuriala
ohjaustoiminnan koulutusohjelma

 

Emalityö 3 op
kevät 2010

Opintojaksolla  opitaan emalityön perusasiat kuten, soluemali, kuoppa-, etsaus- ja ikkunaemalitekniikka. Opintojakson aloitus 23.2.2010, intensiiviopetus 8.3 - 12.3, päätöskokoontuminen 23.3.

Kokeileva korutyö 3 op
15.3. - 12.5.2010

Tavoitteena on oppia soveltamaan aiemmmin opittuja taitoja eri materiaalien työstämisestä. Opiskelija pystyy suunnittelemaan koruja ja hallitsee materiaalien muodon, rakenteen ja eri tekniikoiden toisiinsa vaikuttavat yhteydet sekä omaksuu tutkivan ja innovatiivisen työtavan, jonka tuloksena syntyy koruja.

lisätietoja ja ilmoittautuminen

HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu
sosiaalialan koulutusohjelma

Kotouttamisen erityishaasteet 3 op Osallistava monikulttuurinen työ
13.1. - 5.3.2010

Opintojakson tavoiteena on, että opiskelija perehtyy kotouttamistyön haasteisiin paneutumalla lasten, nuorten, työikäisten tai ikääntyneiden kotoutumisen erityishaasteisiin, sekä
perehtyy moniammatilliseen ja verkostoivaan työhön maahanmuuttajaryhmien erityiskysymyksissä. Tavoitteena on myös syventää monikulttuurista osaamista maahanmuuttajan kotouttamistyössä.

lisätietoja ja ilmoittautuminen

AVOIN YLIOPISTO

Draamakasvatuksen perusteet 25 op Tampere

Draamakasvatuksen perus- ja aineopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Opiskelu soveltuu esimerkiksi opettajille, ilmaisutaidon opettajille, teatterikerhojen vetäjille, lastentarhanopettajille, nuoriso-ohjaajille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita oman ilmaisunsa kehittämisestä.

lisätietoja ja ilmoittautuminen

Kuvataiteen perusopinnot 25 op Rovaniemi

Opiskelijan tulee omata riittävät kuvalliset valmiudet aloittaessaan kuvataiteen perusopinnot. Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin.

lisätietoja ja ilmoittautuminen
 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013