CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Mari Harju. Näen, koen ja tunnen: Toiminnallisen koskettelutaulun suunnittelu ja toteutus dementiakoti Lasihelmeen. Opinnäytetyö

Mari Harju, opinnäytetyö

Työn taustateoriassa perehdyttiin muistihäiriöihin, muisteluun, aistikokemuksiin  ja toimintakykyyn liittyviin asioihin. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin Lasihelmen asukkaiden havainnointia sekä tutustumista heidän Elämäni tarina -ttetoihinsa. Opinnäytetyön tekijä tutustui myös Hämenlinnalaisessa vanhainkodissa oleviin muistelua aktivoiviin seinätekstiileihin ja haastatteli niitä muistelutyön tukena käyttäviä  hoitajia. Asiantuntijoilta saatiin myös kokemusperäistä tietoa muistihäiriöisistä vanhuksista.

Taustateoriaan jatutkimusaineistoon nojautuen voidaan todeta, että musitihäiriöisille suunnatun toiminnallisen koskettelutaulun tulisi olla väritykseltään lämmin ja kodikas, selkeä ja turvallinen käyttää. Taulussa tulisi olla asiakkaita kiinnostavia aiheita ja eri aisteja aktivoivia toiminnallisia elementtejä. aiheet, jotka kiinnostivat Lasihelmen asukkaita, olivat luonto, perhe, lapset ja käsityöt. Valokuvien, vanhojen esineiden sekä erilaisten tuttujen tuoksujen todettiin oleva hyviä muistelun virittäjiä.  

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013