CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Tiia Sipolainen. Minusta on moneksi. Ohjaustoiminnan artenomin osaamisvaatimukset työelämän edustajien mukaan. Opinnäytetyö

Ohjaustoiminnan ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on tuottaa työ-elämään osaavia ohjaustoiminnan artenomeja. Tämän opinnäytetyön keskeisin tavoite oli kehittää ohjaustoiminnan ammattikorkeakoulutuksen opetussisältöä selvittämällä, vastaavatko koulutuksen sisältö ja osaamistavoitteet työelämän edustajien osaamisvaatimuksiin. Tutkimuksen pääkysymys oli, millaista osaamista työelämän edustajat odottavat ohjaustoiminnan artenomilta. Kyselylomaketutkimuksella lähestyttiin ohjaustoiminnan artenomien työnantajia, mahdollisia työnantajia, esimiehiä tai muita työelämän edustajia, joilla toivottiin olevan aikaisempaa tietämystä koulutuksesta. Kyselyyn vastasi 59 työelämän edustajaa. Aineisto analysoitiin hyödyntämällä sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista analysointia.

Tutkimus osoitti, että työelämän edustajat odottavat ohjaustoiminnan artenomilta ohjausosaamista, hyviä kädentaitoja ja sosiaalisia taitoja, ideoita ja luovuutta sekä teoreettista osaamista. Taitotietoa edellytetään etenkin eri asiakasryhmistä. Asiakaslähtöisyys ja asiakastarpeiden arvioinnin hallinta sekä ryhmänohjauksen ja ryhmädynamiikan tietämys tulisivat olla entistä tärkeämpiä osaamistavoitteita ohjaustoiminnan ammattikorkeakoulutuksen opetussuunnitelmassa. Kuntoutukseen liittyvää osaamista odotetaan selkeästi lisää.

Käsityömenetelmät sekä myös toiminnalliset ja ilmaisulliset menetelmät ovat keskeinen osa ohjaustoiminnan ammattikorkeakoulutusta, ja ohjaustoiminnan artenomin muista koulutuksista erottuvaksi osaamiseksi yhdistetään ennen kaikkea hyvät kädentaidot. Eroja sen suhteen, millaista osaamista odotetaan ohjaustoiminnan artenomilta sekä ohjaustoiminnan ammattikorkeakoulutukselta, esiintyy ammattialoittain.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013