CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Reetta Kokkonen. ”Tulin sieltä erilaisena takas” – ohjaustoiminnan opiskelijoiden kokemuksia kansainvälisestä harjoittelusta. Opinnäytetyö

Reetta Kokkonen, opinnäytetyö

Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Hämeen ammattikorkeakoulun ohjaustoiminnan koulutusohjelma ja sen tavoitteena oli hankkia tietoa kansainvälisestä harjoittelusta sen kehittämiseksi. Työn teoreettinen tausta koostui ammatillisesta kasvusta ja oppimisesta ja niiden yhteyksistä työharjoitteluun. Aineisto koottiin teemahaastatteluilla. Tavoitteena oli selvittää, kuinka kansainvälinen harjoittelu on tukenut opiskelijoiden ammatillista kasvua ja oppimista. Haastattelutuloksia hyödyntäen ohjaustoiminnan koulutusohjelmalle laadittiin kansainvälisen harjoittelun kehittämissuositukset ja opiskelijoille tarkoitettu kansainvälisen harjoittelun vinkkilista.Toteutetun tutkimuksen mukaan kansainvälinen harjoittelu tukee ammatillista kasvua ja oppimista kehittäen opiskelijoiden ammattitaitoa ja luottamusta omaan osaamiseen. Harjoittelumaan työkulttuuri ja toimintatavat antavat opiskelijoille uusia näkökulmia omaan toimintaansa ja ammatti-identiteettiinsä ja opettavat ymmärtämään ja suvaitsemaan kulttuurieroja. Kansainvälinen harjoittelu tukee ammatillista kasvua myös persoonallisena kasvuna. Kansainvälinen harjoittelu tukee oppimista erityisesti kokemuksellisen oppimisen kautta.Tutkimustulosten perusteella opiskelijat saavat kansainvälisessä harjoittelussa harjoitteluilta vaadittuja taitoja ja osaamista, esimerkiksi soveltamiskykyä, kehittävää työotetta ja vahvempaa ohjausprosessin hallintaa. Ohjaustoiminnan koulutusohjelman kannattaa rohkaista ja tukea opiskelijoita lähtemään kansainväliseen harjoitteluun jatkossakin ja jatkaa kansainvälisen harjoittelun käytäntöjen kehittämistä, esimerkiksi päivittämällä harjoittelutavoitteita ja -materiaaleja ja muistuttamalla opiskelijoita eri tukimuodoista.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013