CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

OPM:n uutisia

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämishanke


Osana terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa on käynnistetty hallinnonalojen yhteistyönä kulttuurin terveydellisten ja hyvinvointivaikutusten edistämishanke. Hankkeessa laaditaan poikkihallinnollinen kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelma vuosille 2010-2014.

Toimintaohjelma sisältää kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla toteutettavia toimenpiteitä ja seuraavat osa-alueet:

kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä
taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa
työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin.
Toimintaohjelmaan sisältyy myös ehdotus siitä, miten kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämistoimet tulisi organisoida julkishallinnossa.


Aikataulu
Toimintaohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2009 loppuun mennessä.


Organisointi
Opetusministeriö kutsui 29.9.2008 VTT Hanna-Liisa Liikasen laatimaan ehdotuksen kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelmaksi vuosille 2010-2014.

Avuksi on asetettu vastuuministeriöiden (OPM, STM, TEM ja YM) sekä alan toimijoiden edustajista koostuva asiantuntijaryhmä.

Hanketta koordinoi opetusministeriön kulttuuri- liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto. Hanke käynnistettiin  keväällä 2008 pyöreän pöydän keskustelutilaisuudella.


Aiheeseen liittyvä seminaari ja kuulemistilaisuus järjestetään 14.10.2009. (Alustava tieto)


Lisätietoja
Mervi Tiensuu-Nylund, Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen , puh. 09 160 77266
Elinor Bradshaw, Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen , puh. 09 160 72406

Lähde: minedu.fi

 

 Etsivään nuorisotyöhön 2,5 miljoonaa


Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on myöntänyt 2,5 miljoonaa euroa etsivään työparitoimintaan. Paikallisella etsivällä työparitoiminnalla tavoitellaan koulutuksen, työelämän sekä muiden julkisten palvelujen ulkopuolelle jääviä alle 29-vuotiaita nuoria. Valtionapua sai yhteensä 63 hanketta.

Suurimmat yksittäiset avustukset myönnettiin Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-projektille (90 000) ja KaksKättä työpajalle Seinäjoelle (70 000). Tänä vuonna yhdeksän uutta hanketta aloittaa toimintansa.

– Etsivän työparitoiminta osana nuorten työpajatoiminnan verkostoa on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Etsivä työ on auttanut nuoria saavuttamaan nopeasti ne julkisen sektorin palvelut, joihin heillä on oikeus ja joita he tarvitsevat. Etsivä työ on hionut julkisten palvelujen kynnystä matalammaksi nuorille, toteaa ministeri Stefan Wallin.

– Etsivän työparitoiminta on saavuttanut myös nuorten luottamuksen, kuten tavoitettujen nuorten määrä osoittaa. Viime vuonna etsivä työparitoiminta tavoitti kaikkiaan 1999 nuorta, joista maahanmuuttajataustaisia nuoria oli lähes 11 %.

– Tänä vuonna etsiviä työpareja on kaikkiaan 60 ympäri Suomen. Lisäksi joillakin paikkakunnilla on yhteistyöverkostoja, joiden työntekijöillä etsivä työ on osana tehtäväkuvaa. Kaikkiaan määrärahalla tuettavan toiminnan piirissä työskentelee yli 120 henkilöä, heistä kokopäiväisesti etsivässä työssä lähes 115. Etsivä työparitoiminta kattaa nyt 135 kuntaa, tarkentaa Wallin.

Määrärahalla parannetaan nuorten työpajatoiminnan varhaisen puuttumisen ja matalan kynnyksen palveluja. Näiden palvelujen tarve on lisääntynyt vuodesta 2000 alkaen. Nuorten työpajojen ja etsivän työn laajentamisella ja vakiinnuttamisella voidaan turvata nykyistä paremmin palvelujen saatavuus niille nuorille, joilla ei ole riittävää omaa aloitekykyä hakeutua palvelujen piiriin. Etsivän työn avulla tukea tarvitsevat nuoret saatetaan niiden palvelujen piiriin, jotka parantavat nuorten arjenhallintataitoja ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön. Samalla ohjataan oppivelvollisuusikäisiä jatkamaan peruskoulu loppuun.

Lisätietoja: ylitarkastaja Jaana Walldén, puh. 09 -160 77228

Lähde: minedu.fi

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013