CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Toivon helmiä

Vuonna 2005 Fida International-järjestön lähetystyöntekijä Milla Happonen oli mukana järjestämässä tempausta, jonka kautta haluttiin osoittaa lähimmäisen rakkautta omassa yhteisössä. Ryhmä vapaaehtoisia tarjosi jouluaterian lähialueen köyhimmille.  Tempaus kasvoi kuukauden pituiseksi ruoka-avuksi, joka saavutti 120 perhettä eli noin 600 henkeä. Heräsi kysymys: mitä tapahtuu kun ruoka loppuu? Milla ja hänen miehensä Hannu Happonen alkoivat miettiä pysyvämpää vastausta perustavanlaatuiseen ongelmaan.


Slummissa ollessaan he olivat nähneet naisen pyörittävän paperihelmiä. Milla ja Hannu ajattelivat, että paperihelmet olisivat yksinkertaisuudessaan hieno tuote. Niiden valmistamiseen ei tarvita erikoisvälineitä tai – tiloja, vaan niitä voi jokainen tehdä vaikkapa kotonaan. Materiaali on helposti saatavilla olevaa ja halpaa kierrätyspaperia ja tekniikka suhteellisen yksinkertainen, joskin kärsivällisyyttä vaativa. Nämä lähtökohdat olivat tärkeitä, sillä minkäänlaista alkupääomaa ei Caring Handsin aloittamiseen ollut. Milla ja Hannu tuumivat, että kouluttamalla naisia valmistamaan paperihelmiä, naiset saisivat siitä elinkeinon. Näin toiminta lähti alkuun. Nyt se on tuonut avun monille ja saanut myös tunnustusta; viime vuoden lokakuussa Caring Hands sai Ugandan valtion viennin edistämispalkinnon.


Milla kertoo, että esimerkiksi naisen ja lapsen asema Ugandassa on hyvin erilainen kuin Suomessa. Lapset joutuvat usein pienestä asti tekemään raskaita töitä kuten veden hakua ja erityisesti köyhän ja kouluttamattoman naisen asema on hyvin vaatimaton. Nainen on miehen ja tämän suvun omaisuutta eikä juuri pysty vaikuttamaan omiin asioihinsa. Tällaista on vaikeaa kohdata kun itse tulee tasa-arvoisemmasta kulttuurista. Naiset, joiden kanssa Caring Hands tekee työtä, ovat tosielämän sankareita, jotka ovat selvinneet toivottomista tilanteista ja heidän sinnikkyytensä on Millan mielestä hyvä esimerkki.
Millan mukaan monet naisista ovat kokeneet asioita, joista meillä suomalaisilla ei ole edes aavistusta. Kuitenkin pohjimmiltaan ihmiset kulttuurista riippumatta ovat samanlaisia. Vaikka kokemusmaailma voi olla hyvin erilainen, kuuntelemalla, olemalla läsnä ja myötäelämällä pääsee jo hyvin lähelle toista. Caring Handsissä pyritään siihen, että naisia kuunnellaan ja että he kokisivat tulevansa välitetyiksi. Monet naisista ovat olleet hylkiöitä eikä heistä ole välitetty. Tämän vuoksi on tärkeää, että he saavat tunteen siitä, että joku välittää heistä aidosti. Kuuntelutyötä tehdään toimistolla päivittäin; naisia kuunnellaan ja pohditaan yhdessä ratkaisuja heidän ongelmiinsa. Lisäksi se vertaistuki, jota he saavat toinen toiseltaan, on korvaamatonta.
Afrikkalaisissa kulttuureissa, niin myös Ugandassa, käsityöt ovat tärkeä osa kulttuuria ja niiden valmistamisen taitoa vaalitaan. Erilaisten rumpujen, kaislamattojen ja korien valmistus tuo edelleen toimeentulon monille ja myös paperihelmiä näkee kaduilla. Milla uskoo, että Caring Handsin yhteydessä oleville naisille käsityön kuntouttava vaikutus on valtava. Se, että he voivat omalla työllään ansaita toimeentulonsa, vahvistaa heidän itsetuntoaan suunnattomasti. Myös se, että he saavat luoda jotain kaunista, on Millan mukaan heille voimauttava asia.


Caring Handsin helmiä myydään monissa maissa, myös Suomessa. Naiset myyvät helmet Caring Handsille, joka välittää ne eteenpäin. Kaikki tuotto käytetään köyhien perheiden hyväksi ja järjestöä pyöritetään vapaaehtoisvoimin. Tuotoilla on mm. käynnistetty lukuohjelma, jonka avulla naiset voivat oppia luku- ja kirjoitustaidon, englannin kieltä ja matematiikkaa. Myös tämä on yksi keino voimauttaa naisia. Se parantaa heidän itsetuntoaan, eivätkä he joudu niin helposti huijatuiksi. Caring Hands järjestää naisille koulutusta myös terveydenhoidosta, hiv:sta ja aids:sta sekä taloudenhoidosta.
Lisätietoa saa järjestön Internet-sivuilta: www.caringhandssuomi.org

 


Teksti: Mari Miikkulainen, ohjaustoiminnan artenomi (AMK) -opiskelija
Kuvat: Caring Hands-järjestö

 

 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013