CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Hanna Juurinen - Kädentaitoja Kotkakerhoihin – askartelukirja Hämeen Nuorille Kotkille. Opinnäytetyö

Hanna Juurinen, opinnäytetyö


Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa askartelukirja Hämeen Nuorille Kotkille erityisesti 7-13-vuotiaiden kerhotoiminnassa käytettäväksi. Kirjan nimeksi muodostui Kädentaitoja Kotkakerhoihin. Nuoret Kotkat on sosialidemokraattiseen järjestöperheeseen kuuluva lasten ja nuorten etujärjestö, jolla on toimintaa paikallistasolta kansainväliselle tasolle asti.

Opinnäytetyön alussa kartoitettiin kotkaohjaajien mielipiteitä kirjan sisällöstä ja ulkoasusta sähköpostikyselyllä. Vastauksissa korostuivat käytännöllisyys niin kirjan ulkoasun kuin ohjeiden sisältöjen suhteen. Ohjeiden ideoinnissa käytettiin apuna kotimaisia ja ulkomaisia askartelulehtiä, sekä internetsivustoja ja ideat ja ajatukset kirjattiin ylös. Kirjan ohjeet ideoitiin niiden pohjalta ja kyselyn vastausten perusteella.

Kirja ei kokonaisuudessaan ole liitteenä tässä opinnäytetyössä tekijänoikeuksien vuoksi. Kädentaitoja Kotkakerhoihin tulee olemaan Hämeen Nuoten Kotkien myyntituote. Kirjan ohjeet on jaoteltu viiden otsikon alle: kansainvälisyys, luonto & ympäristö, juhlapyhät & perinteet, lasten suosikit ja takataskutavaraa. Jokaisessa osiossa on 4-7 askarteluohjetta.


 

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013