CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Tuuli Kurkimäki - Ilmaisulliset menetelmät ohjaajan työvälineinä. Opinnäytetyö

Tuuli Kurkimäki, opinnäytetyö

Opinnäytetyö toteutettiin kyselytutkimuksena Riihimäen ohjaajainstituutista ja Hämeen ammattikorkeakoulun ohjaustoiminnan koulutusohjelmasta valmistuneille ohjaustoiminnan artenomeille.

Työn teoriaosuudessa käsitellään ilmaisullisten menetelmien opetusta sekä opetussuunnitelman kehittämistyötä ohjaustoiminnassa. Tutkimusongelmana oli, miten opetussuunnitelma vastaa työelämän tarpeita ilmaisullisten menetelmien osalta. Tutkimus toteutettiin internetkyselynä ohjaustoiminnan artenomeille kesällä 2008. Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista suurin osa oli Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistuneita ohjaustoiminnan artenomeja (AMK).

Tutkimuksen perusteella erilaisia ilmaisullisia menetelmiä tarjotaan opetussuunnitelmassa melko riittävästi, mutta opintojaksojen tulisi sisältää enemmän kyseisen menetelmän ohjaamiseen liittyvää opetusta. Tutkimuksesta selvisi myös, että kiinnostusta täydennyskoulutukseen on runsaasti, ja sopivin muoto sille olisi viikonloppukurssit. Täydennyskoulutusta toivottiin erityisesti menetelmien soveltamisesta eri tilanteisiin ja erilaisille asiakkaille, sekä menetelmien syventäviä jatkokursseja.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013