CuRec-verkkolehti
 • Käden jälki
 • Ideavakka
 • Tiedon jyvät
 • Sanakannel
 • Viisasten kivi
 • Ajan pirta
 • Kulttuuripeili
 • Galleria

Risto Myllylä - Muistiin kirjoitettu. Elämäkerrallisen muistelumenetelmän kehittäminen. Opinnäytetyö

Risto Myllylä, opinnäytetyö

Työhön sisältyi myös menetelmään liittyvän materiaalin laatiminen. Muistelumenetelmä perustuu vuorovaikutukseen. Toimintaperiaatteena on, että nuorempi sukulainen tai ystävä kirjaa ikäihmisen elämäntarinan muistiin. Kirjaaminen aloitetaan kertojan isovanhemmista ja se päättyy nykyhetken kuvaukseen ja tulevaisuuden toiveiden kirjaamiseen. Muistamisen apuna pyritään käyttämään kertojan elämään liittyviä asioita, kuten vanhoja esineitä, kuvia ja musiikkia. Muistiin kirjoitettu -muis¬telumenetelmä perustuu psykologi Erik Eriksonin sekä amerikkalaisen Robert N. Butlerin näkemyksiin muistelun identiteettiä tukevasta vaikutuksesta vanhuusiässä.

Kehitystyö sisälsi tutkimusta ja tuotesuunnittelua. Kehitystyöhön osallistui kaksi Hämeenlinnassa toimivan vanhusten päiväkeskus Päivänkaaren asiakasta, joiden kanssa menetelmää testattiin. Lisäksi menetelmää testattiin tekijän isovanhempien kanssa. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Hämeenlinnan seudun vanhustyön kehittämisyksikkö ”Vankkuri”, jonka toiminnan tavoitteisiin kuuluu muun muassa ikäihmisten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, iäkkäiden sosiaalisten verkostojen vahvistaminen ja heidän toimintakykyään edistävien toimintatapojen kehittäminen.

Kehitystyön aikana saadut kokemukset muistelumenetelmästä vahvistavat käsitystä muistelun hyödyllisyydestä. Muistojen kirjaamisen avulla voidaan edistää läheisiä perhe- ja ystävyyssuhteita. Muistojen kokoaminen elämänkerralliseen muotoon tuo elämälle pysyvyyttä ja osoittaa kunnioitusta kertojaa kohtaan. Muistojen kirjaamisen kautta myös nuoremmat sukupolvet voivat ymmärtää aikaisempien sukupolvien vaiheita ja löytää omat juurensa.

 
 • CuRec 1/2009
 • CuRec 2/2009
 • CuRec 3/2009
 • CuRec 1/2010
 • CuRec 2/2010
 • CuRec 3/2010
 • CuRec 4/2010
 • CuRec 1/2011
 • CuRec 2/2011
 • CuRec 3/2011
 • CuRec 4/2011
 • CuRec 1/2012
 • CuRec 2/2012
 • CuRec 3/2012
 • CuRec 4/2012
 • CuRec 1/2013
 • CuRec 2/2013